[MINH HUỆ 11-4-2021] Theo báo cáo thì một số quận ở Bắc Kinh có học viên lấy danh nghĩa vận động tài chính cho nhu cầu của Tân Đường Nhân và Thần Vận (Shen Yun) đang thu tiền trong các đệ tử, lấy cớ là dịch cúm Trung Cộng ảnh hưởng đến diễn xuất của Thần Vận, [khiến hạng mục đó] không có thu nhập. Có những đệ tử Đại Pháp là công nhân phổ thông đã nghỉ hưu, mà xuất tiền ra đến cả chục vạn [nhân dân tệ]; đã có hàng mấy đồng tu đưa cả chục vạn, cả mấy vạn cho việc này; còn nhiều đồng tu hơn nữa cũng đang tham gia việc này.

Từ lâu đến nay vẫn luôn có những người và việc tương tự thế này, và cũng luôn có học viên bị cuốn vào trong đó, mọi người [chúng ta] hãy nên tự suy nghĩ xem: Đây rõ là việc không đúng với Đại Pháp, mà sao vẫn luôn kiếm được thị trường trong học viên?

Dẫu là ai, [hễ mà] đang làm việc này nơi [Trung Quốc] Đại Lục mà tà đảng đang kiểm soát, [thì] đều sẽ đem lại nguy hiểm cho học viên, can nhiễu đến đường tu mà Sư phụ đã an bài cho học viên. Người như thế nào mới nhiệt tình ra làm những việc thế này? Thần Vận là sẽ không làm như thế.

Hành vi kiểu thế này hoàn toàn trái ngược với phần giảng Pháp liên quan của Sư phụ. Mặc kệ người đi gây quỹ kia là quen biết ai, cũng mặc kệ là ai đứng ra cầm đầu, thì hễ vi phạm và trái với nguyên tắc tu luyện mà Sư phụ giảng, đều là không đúng đâu. Mong mọi người hãy học Pháp nhiều hơn, bắt đầu từ bản thân mình mà làm, tuân theo ‘dĩ Pháp vi Sư’, đừng bị những thứ xảo ngôn tà thuyết dẫn động hết lần này đến lần khác nữa.

Ban biên tập Minh Huệ [tiếng Trung]
11 tháng Tư, 2021


Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/11/423265.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/12/191842.html.
Dịch ngày 19-4-2021, bản dịch có thể được chỉnh sửa cho sát với nguyên bản.

Share