[MINH HUỆ 14-05-2021] Kính thưa các đồng tu ở Trung Quốc đại lục cùng các quốc gia và lãnh thổ khác:

Chào mọi người! Xin chia vui cùng các đồng tu nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 29 năm ngày hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp!

Tính đến ngày 12 tháng 5, Minh Huệ Net đã nhận được ít nhất 22.000 lời chúc và thiệp chúc mừng. Chúng tôi đã ngày đêm tập hợp, chỉnh lý, những mong làm tròn tâm nguyện của mọi người. Theo ước tính sơ bộ, chỉ trong ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi đã đăng 8.000 lời chúc, và mỗi ngày trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp là hàng nghìn lời chúc. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tập hợp và biên tập lượng lớn các bài gửi đến. Bởi vậy, nếu các đồng tu còn có lời chúc nào chưa gửi được trước ngày 13 tháng 5, xin vui lòng để dành lại sang năm sau.

Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được hơn 10.000 bài gửi cho “Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2021.” Chúng tôi đã bắt đầu phân loại, lựa chọn, và biên tập sớm hơn những năm trước. Chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã để tâm tham gia và sức mạnh chỉnh thể! Các đồng tu, các bạn đã vất vả rồi!

Hợp thập

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193095.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share