Bài viết của Phương Huệ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-12-2021] Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Hội đồng huyện Nghi Lan đã thông qua bản kiến nghị liên đảng ủng hộ Tuyên bố chung về Phòng chống và Ngăn chặn cưỡng bức thu hoạch nội tạng (Declaration on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting – UDCPFOH). Bản kiến nghị này lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, đồng thời hối thúc chính phủ Đài Loan thực thi pháp luật để trợ giúp chấm dứt tội ác này.

f31ab4f7478fadbe6a0813cd89a965fd.jpg

Ông Trương Thu Minh, Ủy viên Hội đồng huyện Nghi Lan, cho biết một bản kiến nghị phản đối tội ác thu hoạch nội tạng đã được thông qua vào ngày 24 tháng 12.

Vào tháng 9 năm 2021, khi [các phiên họp của] Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 diễn ra tại New York, năm tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, châu Âu và châu Á đã công bố UDCPFOH vào ngày 26 tháng 9, là phiên họp cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phòng chống và Ngăn chặn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng.

UDCPFOH đã được nhiều nghị sỹ quốc hội, nhà lãnh đạo và quan chức chính phủ của nhiều nước ủng hộ, trong đó có ông Changrok Soh, ủy viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và ông Thierry Valle, Giám đốc Liên đoàn Châu Âu về Tự do Tín ngưỡng. Tuyên bố chung này cũng được ông Arthur Caplan, giáo sư chuyên ngành Đạo đức Sinh học tại Đại học New York kiêm Giám đốc Sáng lập ngành Đạo đức Y học, tán thành.

Kể từ thời điểm đó, nhóm công tác vì Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan đã liên hệ với chính quyền trung ương cũng như các chính quyền cấp huyện tại Đài Loan để kêu gọi họ ủng hộ đề xuất này. Nhóm này tin rằng khi nâng cao nhận thức cho quảng đại quần chúng và tiến hành những hành động nhiều hơn nữa, các nhà lãnh đạo trên thế giới có thể chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thông qua các nỗ lực chung.

Tại phiên họp đột xuất được Hội đồng Huyện Nghi Lan tổ chức vào ngày 24 tháng 12, bản kiến nghị này được khởi xướng bởi ba ủy viên hội đồng huyện, gồm có ông Trương Thu Minh, ông Trần Hán Chung và ông Thái Kim Huệ. Để thực hiện cam kết nhân quyền, bản kiến nghị này là nhằm ủng hộ UDCPFOH, lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và xây dựng thành luật hình sự. Đối với việc triển khai cụ thể nghị quyết này, hội đồng huyện yêu cầu chính quyền huyện liên hệ với các cơ quan của Hành chính viện Trung Hoa Dân quốc. Với 25 ủy viên ủng hộ, trong đó có ông Ngô Hoành Miêu và ông Dương Thuận Mộc, bản kiến nghị này đã đươc hội đồng huyện thông qua.

Ông Trương cho biết ông vui mừng khi thấy Hội đồng huyện Nghi Lan ủng hộ chính nghĩa qua bản kiến nghị này. Ông Dương đã chỉ ra tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là phi nhân tính và là vết nhơ của nhân loại. Ông hy vọng những nỗ lực như vậy sẽ chấm dứt tội ác này và đề cao lòng trắc ẩn cũng như những giá trị truyền thống trong xã hội.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/26/197161.html

Đăng ngày 04-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share