[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: hai vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Vũ Hán, Hồ Bắc, hiện đang làm việc ở Quảng Châu; Thập Yển; Hiếu Xương, Hiếu Cảm (2); Hán Xuyên, Hiếu Cảm; Sa Dương, Kinh Môn; Giang Hán, Vũ Hán (2); Vũ Xương, Vũ Hán; Vũ Hán (9); Hiếu Cảm (2); Lưu Hà, Kỳ Xuân, Hoàng Cương; Hàm Ninh; Tùng Tư, Kinh Châu; An Lục, Hiếu Cảm.

Nhóm học Pháp ở: Ma Thành, Hoàng Cương (2); Kinh Môn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-28条–436151.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share