[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc (2); huyện Từ, Hàm Đan (2); Hàm Đan (4); Thương Châu (6); Tảo Cường (2); Thừa Đức (2); Cố Thành, Hành Thủy; Hành Thủy.

Nhóm học Pháp ở: Tảo Cường, Hành Thủy; Thừa Đức; Đông Doanh, Thạch Kiều, Hàm Đan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436163.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share