[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Ôn Tuyền, Hàm Ninh (2); Thông Thành, Hàm Ninh; Kinh Môn; Thập Yển; Tương Dương; Tùy Châu; Quảng Thủy, Tùy Châu; Thông Thành; khu Kinh Châu, thành phố Kinh Châu (2); Vũ Hán (7); hệ thống giáo dục ở Hồ Bắc; Hồng Sơn, Vũ Hán; Xích Bích, Hàm Ninh.

Nhóm học Pháp ở: Vũ Xương, Vũ Hán; Vũ Hán.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436164.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share