[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực thuộc thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/沈阳大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435990.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share