[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông; Uy Hải; Vinh Thành, Uy Hải; Tê Hà, Yên Đài; Tứ Thủy; Thái An; Phì Thành, Thái An; huyện Quan, Liêu Thành (3); Thành Vũ, Hà Trạch; Tân Châu; Long Khẩu, Yên Đài; Nhật Chiếu (2); Trâu Bình; Cao Đường, Liêu Thành.

Nhóm học Pháp ở: Uy Hải (2); Tứ Thủy; Thái An; Yên Đài; Chi Phù, Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435716.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share