[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Liêu Nguyên (7); Giang Nguyên; Thông Hóa (3); Tứ Bình và Thanh Đảo; Phủ Tùng, Bạch Sơn; Tùng Nguyên (6); Diên Cát, Diên Biên Châu; Bạch Thành (2).

Nhóm học Pháp ở: Thông Hóa; Diên Cát, Diên Biên Châu (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435712.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share