[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Thạch Gia Trang (9); Cao Ấp; Kiều Tây; Tân Tập; Dụ Hoa.

Nhóm học Pháp ở: Cao Ấp; Thạch Gia Trang (11).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/石家庄大法弟子恭祝师尊新年好-25条–435999.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share