[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Nhạn Giang, Tư Dương (3); Tư Dương; Mễ Dịch, Phàn Chi Hoa; Quảng An (2); Lãng Trung, Nam Sung (4); Lạc Sơn (4); Đại Trúc, Đạt Châu (2); Miên Trúc, Đức Dương; Quảng Hán, Đức Dương (2); Toại Ninh; Tuyên Hán; Miên Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/四川大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435714.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share