[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Thương Châu (2); Bạc Đầu, Thương Châu (2); Hàm Đan; Kê Trạch, Hàm Đan; Thâm Châu, Hành Thủy; Hành Thủy; Khúc Chu, Hàm Đan (4); Vĩnh Niên, Hàm Đan; Phụ Thành, Hành Thủy; Khúc Chu (7); Kí Châu, Hành Thủy (2).

Nhóm học Pháp ở: Hàm Đan; Khúc Chu, Hàm Đan; Vĩnh Niên, Hàm Đan; Khúc Chu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/河北大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435720.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share