[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (04); Triêu Dương (04); Hoài Nhu (04); Xương Bình (02); Hải Điến; Thuận Nghĩa; Thiên Đàn; Diên Khánh (02); Tây Thành; Mã Gia Bảo; Mật Vân; Phong Đài


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/北京大法弟子恭祝师尊新年好-23条–435882.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share