[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Trường Xuân, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trường Xuân (10); thành phố Du Thụ (05); huyện Nông An (03); khu Nam Quan (01); phố Lâm Hà (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/长春大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435648.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share