[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Tây An, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Tây An (05); khu Tân Thành (01); phía Đông ngoại ô thành phố Tây An (03); phía Tây ngoại ô thành phố Tây An (04); phía Bắc ngoại ô thành phố Tây An (03); phía Nam ngoại ô thành phố Tây An (02); khu Lâm Đồng (01); Nam Môn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/西安大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435645.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share