[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Thẩm Dương, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thẩm Dương (15); khu Đại Đông (03); khu Hòa Bình (01); tân khu Hồn Nam (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/沈阳大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435668.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share