[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Trường Xuân, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trường Xuân (12); khu Triều Dương (02); khu Nam Quan (01); khu Nhị Đạo (01); thành phố Du Thụ (02); thành phố Công Chủ Lĩnh (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/长春大法弟子恭祝师尊新年好-19条–435675.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share