[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ngũ Thường (2); Song Thành (4); Cáp Nhĩ Tân (11); nhóm học Pháp tại Cáp Nhĩ Tân; Bình Phòng; Nam Cương; nhóm học Pháp huyện Y Lan; A Thành;


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435830.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share