[MINH HUỆ 30-12-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trùng Khánh (04); Nam Ngạn, Đạn Tử Thạch, Nam Ngạn; Song Bi, Sa Bình Bá (02); Cửu Long Pha; Hợp Xuyên; Giang Tân; Trường Thọ (02); Ba Nam; Thị trấn Thổ Kiều, Ba Nam; Dương Gia Bình; Đại Độ Khẩu; Du Bắc; Đại Túc (02); Khai Châu; Giang Bắc; Song Bi


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/重庆大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435647.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share