Bài của một học viên ở Indonesia

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở Surabaya, Indonesia (Ảnh)

[MINH HUỆ 14-06-2011] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Indonesia đã được tổ chức vào ngày 8 tháng 5 năm 2011, ở Surabaya, Indonesia, với hơn 600 học viên tham dự. Pháp hội bắt đầu lúc 9 giờ sáng và 12 học viên đã chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm tu luyện của mình.

2011-6-13-minghui-indonesai-fahui-01--ss.jpg
Địa điểm Pháp hội

2011-6-13-minghui-indonesai-fahui-02--ss.jpg

2011-6-13-minghui-indonesai-fahui-03--ss.jpg
Các học viên chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình

Một học viên ở đảo Bali đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc tham gia chuẩn bị cho trình diễn Thần Vận ở Sydney, Úc đầu năm nay. Ông đã học được rất nhiều từ trình diễn Thần Vận, và đã học được cách để loại trừ tất cả các can nhiễu bằng việc phát chính niệm vào đầu mỗi giờ.

Một học sinh trung học 17 tuổi ở Jakarta đã chia sẻ cách mà cô đã hướng nội trong những mâu thuẫn và đã học hỏi từ những sức mạnh và uy đức của những học viên khác. Từ khi cô tham gia vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn, cô phát hiện ra rằng chìa khóa không phải là tập trung hoàn toàn vào làm chủ một nhạc cụ, mà là nâng cao tâm tính của mình. Cô cũng nói về cách phối hợp với các thành viên khác trong đoàn nhạc, và cô đã hiểu rằng chỉ bằng phát chính niệm chúng ta mới có thể đạt hiệu quả tốt hơn trong cứu độ chúng sinh.

Một học viên đã chia sẻ cách mà cô đã tu luyện cùng với chồng mình trong cuộc sống người thường. Tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn cho phép cô vượt qua những mâu thuẫn gặp phải. Cô cũng trở nên tự lập hơn và tu luyện vững chắc hơn.

Một học viên ở Tanjung Pinang đã chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình về việc tham gia và phối hợp nhiều cuộc diễu hành quy mô lớn vào ngày Quốc khánh của Indonesia và những lễ hội cấp thành phố khác. Một lần họ gặp trở ngại về thời tiết xấu trong hoạt động của mình. Ông hiểu rằng đó là do các học viên tham gia đã không có đủ chính niệm, và các học viên đã không phối hợp và hợp tác tốt như một chỉnh thể. Sau khi phát chính niệm, trở ngại đã được tiêu trừ, và các học viên có thể thể hiện sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương.

Sau khi Pháp hội kết thúc, nhiều học viên nói rằng họ được lợi ích rất lớn từ Pháp hội, và được thúc đẩy để tinh tấn hơn trong tu luyện sau này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/14/记印尼法轮大法修炼心得交流会(图)-242439.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/6/16/126068.html

Đăng ngày 20-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share