[MINH HUỆ 13-11-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 19 thành phố hoặc huyện thuộc 7 tỉnh thành, nơi gần đây có ít nhất 37 học viên bị bức hại vì đức tin của họ.

433571.jpg

1. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Tố Hiền bị đưa vào tù
2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Thục Bình bị giam giữ
3. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Vụ việc của bà Kim Huệ Tín và bà Thái Trinh Tử bị chuyển lên Viện kiểm sát
4. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Kiều Hằng Thanh bị giam trong trại tạm giam
5. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Mạnh Đạo Nhạc bị kết án tù; Ba học viên bị bắt
6. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Trương Luân Bình bị bắt
7. [Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Cô Tô Nam và mẹ của cô là bà Lý Thục Cầm bị theo dõi
8. [Thượng Hải] Các học viên họ Chu và Yan bị bắt
9. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Con trai bà Trần Thục Quân bị sách nhiễu
10. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Vấn Đức Hoài bị bắt
11. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Từ Á Hiên và con trai ông là anh Từ Hướng Dương bị sách nhiễu
12. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Bà Đặng Quang Thải và bà Lăng Ngọc Chỉ bị đưa đến trung tâm tẩy não
13. [Thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc] Cô Lý Thanh bị sách nhiễu
14. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Ông Trương Nguyệt Tân bị sách nhiễu
15. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Thúy Tiên và bà Lôi Chu Lan bị sách nhiễu
16. [Thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Mai và bà Trương Lệ bị bắt
17. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị đưa đến trại tạm giam
18. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Hồ Ích Ngân bị sa thải
19. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Viễn Phân bị sách nhiễu
20. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lam Nhã Cầm bị bắt
21. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Dương Tinh Nguyên và bà Lưu Thục Trân bị bắt
22. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt

1. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Tố Hiền bị đưa vào tù

Bà Lý Tố Hiền, 71 tuổi, bị đưa đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào ngày 27 tháng 10 năm 2021.

Bà Lý bị Tòa án Quận Hướng Dương kết án hai năm ba tháng tù giam vào ngày 18 tháng 3. Trại tạm giam đã từ chối nhận bà vì lý do sức khỏe và bà đã được tại ngoại. Vào ngày 6 tháng 8, nhân viên từ Tòa án Hướng Dương đã đưa bà Lý đi kiểm tra sức khỏe và sau đó trực tiếp đưa bà đến trại tạm giam Hoa Nam.

2. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Thục Bình bị giam giữ

Bà Lưu Thục Bình ở huyện Đỗ Mông bị bắt vào tháng 4 năm 2021. Gần đây có thông tin cho rằng bà Lưu bị giam tại trại tạm giam Số 2 Long Phượng. Bà vẫn bị giam giữ sau bảy tháng, vượt xa khoảng thời gian mà luật pháp cho phép cảnh sát có thể giam giữ một người nào đó.

3. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Vụ việc của bà Kim Huệ Tín và bà Thái Trinh Tử bị chuyển lên Viện kiểm sát

Bà Kim Huệ Tín, 70 tuổi và bà Thái Trinh Tử, 77 tuổi, đều là người gốc Hàn Quốc, đã bị Công an Thành phố Diên Cát triệu tập vào cuối tháng 10 năm 2021. Hồ sơ của họ đã được chuyển cho Viện Kiểm sát Thành phố Diên Cát.

Cả hai học viên lớn tuổi đều bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi họ phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 2020. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu sách và tài liệu in của Pháp Luân Công. Sau khi thẩm vấn họ, các sỹ quan đã thả họ vào buổi tối hôm đó.

4. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Kiều Hằng Thanh bị giam trong trại tạm giam

Ông Kiều Hằng Thanh đã bị báo cảnh sát khi đăng tải các tài liệu về Pháp Luân Công vào ngày 18 tháng 10 năm 2021. Ông bị bắt và tạm giam trong 15 ngày, trước khi nhà chức trách chuyển sang tạm giữ hình sự. Ông Kiều hiện đang bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố An Sơn.

5. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Mạnh Đạo Nhạc bị kết án tù; Ba học viên bị bắt

Bà Mạnh Đạo Nhạc, 76 tuổi, lại bị các sỹ quan từ Đồn Công an Đường Khải Toàn bắt giữ vào giữa tháng 10 năm 2021. Bà bị giam tại trại tạm giam Vĩnh Hưng và bị thẩm vấn nhiều lần. Bà đã bị kết án sáu tháng tù vào cuối tháng 10.

Vào giữa tháng 4 năm 2021, bà Hướng Đức Ngọc, 83 tuổi, bà Ngô Ngọc Lan, 67 tuổi và bà Lưu Kim Ngọc, 80 tuổi, đã bị bắt cùng với bà Mạnh Đạo Nhạc khi bốn người trong số họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của họ đã bị lục soát.

6. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Trương Luân Bình bị bắt

Học viên Trương Luân Bình (không rõ giới tính) đã bị trình báo với cảnh sát khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở thị trấn Đại Tân Trại, quận Phủ Ninh, vào sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021. Các cảnh sát từ Đồn Công an Đại Tân Trại đã bắt Trương và đưa Trương về Đội An ninh Nội địa Quận Phủ Ninh. Hiện không rõ nơi giam giữ Trương ở đâu.

7. [Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Cô Tô Nam và mẹ của cô là bà Lý Thục Cầm bị theo dõi.

Cô Tô Nam, sống ở khu vực thành phố Khoa học Miên Dương, bị bắt và đưa đến trại tạm giam Miên Dương vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Cô tuyệt thực trong 15 ngày và được thả vào ngày 14 tháng 5. Cô Tô và mẹ cô là bà Lý Thục Cầm đã bị theo dõi và giám sát.

8. [Thượng Hải] Các học viên họ Chu và Yan bị bắt

Các học viên Chu và Yan (không rõ tên và giới tính của họ) ở quận Mẫn Hành đang ở trên đường Cổ Mĩ vào khoảng 10 giờ sáng ngày 5 tháng 10 năm 2021. Họ bị cảnh sát cưỡng chế kéo vào xe cảnh sát và đưa đến Đồn Công an Cổ Mĩ. Các sỹ quan tra hỏi họ, buộc họ phải kiểm tra sức khỏe và khám xét túi xách của họ. Sau đó, họ lục soát nhà của cả hai học viên.

Học viên Chu đã được thả vào tối hôm đó. Học viên Yan bị đưa đến trại tạm giam Quận Mẫn Hành và bị giam trong 15 ngày.

Sau khi học viên Yan về nhà, các nhân viên trong Văn phòng hành chính khu Cổ Mĩ tiếp tục gọi điện và đến nhà của học viên Yan. Học viên Yan đã phải rời Thượng Hải. Những người này đe dọa sẽ theo dõi 24/24 nếu học viên Yan không rời Thượng Hải.

Học viên Chu cũng bị buộc phải rời khỏi Thượng Hải.

9. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Con trai bà Trần Thục Quân bị sách nhiễu

Nhân viên từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố Bình Độ và Phòng 610 lại đến nơi làm việc của con trai bà Trần Thục Quân vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Họ gây áp lực buộc anh phải viết các bản cam kết. Sự sách nhiễu này đã gây áp lực to lớn lên gia đình bà Trần.

10. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Vấn Đức Hoài bị bắt

Ông Vấn Đức Hoài ở thôn Hoàng Câu Nhai, thị trấn Đại Viện Tử, huyện Đàm Thành, đã bị cảnh sát từ Đồn Công an Quy Xương bắt giữ vào tháng 9 năm 2021.

11. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Từ Á Hiên và con trai ông là anh Từ Hướng Dương bị sách nhiễu

Các cảnh sát từ Đồn Công an Chánh Dương đã đến nhà của ông Từ Á Hiên và lục soát nơi này vào chiều ngày 4 tháng 11 năm 2021. Họ tịch thu một tập tài liệu phiên bản cũ của trình duyệt Firefox. Họ cũng bắt giữ con trai của ông Từ là anh Từ Hướng Dương và thả anh vào cùng ngày.

12. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Bà Đặng Quang Thải và bà Lăng Ngọc Chỉ bị đưa đến trung tâm tẩy não

Bà Đặng Quang Thải bị bắt và đưa đến Trung tâm Tẩy não Hạ Mi Kiều. Con trai bà đã ký giấy tờ và đưa bà về nhà.

Bà Lăng Ngọc Chỉ, ngoài 80 tuổi, đã bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào sáng ngày 4 tháng 11 năm 2021. Bà đã bị cảnh sát tuần tra bắt giữ và đưa đến trung tâm tẩy não. Con gái bà phải ký giấy tờ trước khi có thể đưa bà Lăng về nhà.

13. [Thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc] Cô Lý Thanh bị sách nhiễu

Bốn người từ Đồn Công an Nam Thành, chính quyền quận Nam Thành và Trâu Chí Hoa từ Văn phòng quản lý Cộng đồng phố Trung Tâm đã đến đơn vị làm việc của cô Lý Thanh để hỏi cô có còn tập Pháp Luân Công hay không. Họ ép cô ký vào bản ghi các câu hỏi của họ, nhưng cô đã từ chối tuân thủ.

14. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Ông Trương Nguyệt Tân bị sách nhiễu

Vào ngày 8 tháng 11 năm 2021, các cảnh sát từ Đồn Công an Thắng Lợi Kiều, quận Phục Hưng, đã gọi cho ông Trương Nguyệt Tân nhiều lần và yêu cầu ông đến đồn công an. Ông Trương đã đến đó vào sáng hôm sau. Hóa ra là các sỹ quan muốn lấy mẫu máu của ông, nhưng ông đã từ chối tuân thủ và ông đã trở về nhà. Các nhân viên đã đến nhà ông Trương để lấy máu ông nhưng ông vẫn tiếp tục từ chối.

15. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Thúy Tiên và bà Lôi Chu Lan bị sách nhiễu

Bí thư Đảng ủy Triệu Thành Dao của thôn Mã Mục Hà ở khu Long Phong và Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ của thôn Tiếu Diễm, đã đến nhà các học viên trong thôn vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021.

Họ đến nhà bà Trương Thúy Tiên, nhưng bà không có ở nhà. Sau đó, họ đến nhà bà Lôi Chu Lan và lục soát nơi này, họ tịch thu hai bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một cuốn lịch, các bức tranh Tết Nguyên Đán và các vật lưu niệm. Họ còn xé bỏ câu đối về Pháp Luân Công.

16. [Thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Mai và bà Trương Lệ bị bắt

Bà Lưu Mai và bà Trương Lệ đã bị báo cảnh sát khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và phát lịch tại chợ nông sản Thất Phương vào sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021. Họ đã bị các cảnh sát từ Đồn Công an Hướng Dương bắt giữ.

Cả hai học viên đều đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Đan Đông. Bà Trương bị tạm giam hành chính trong 15 ngày từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11. Bà Lưu bị tạm giam hành chính trong 15 ngày từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11.

17. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị đưa đến trại tạm giam

Học viên Tôn Nguyệt Cần, Trương Hỉ Phương, Trương Mĩ Hoa và Hứa Minh Hà ở thị trấn Tà Điếm đã bị các cảnh sát từ Đồn Công an Quận Phì Hương bắt giữ và đưa đến một trại tạm giam.

18. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Hồ Ích Ngân bị đuổi việc

Công an Thành phố Bành Châu, Phòng Giáo dục Bành Châu và Đồn Công an Thị trấn Tam Giới đã cùng nhau gây áp lực lên Trường Mẫu giáo Hồng Bình Quả ở thị trấn Tam Giới. Hiệu trưởng trường mẫu giáo không có lựa chọn nào khác và đã phải sa thải ông Hồ Ích Ngân.

19. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trần Viễn Phân bị sách nhiễu

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2021, khoảng 12 người, bao gồm Tiếu Nghĩa Quân và những người khác từ Văn phòng Quản lý Cộng đồng Lợi An, thị trấn Thiên Bành, Dư Đào từ Đồn Công an Đường Phồn Giang và Vương Tĩnh từ Văn phòng Quản lý Cộng đồng Thất Lý, đã đến nhà bà Trần Viễn Phân. Họ ép buộc bà Trần phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, tuy nhiên bà đã từ chối tuân thủ.

20. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lam Nhã Cầm bị bắt

Các nhân viên từ Đồn Công an Phố Kiến Thiết đã lục soát nhà của bà Lam Nhã Cầm vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Họ tịch thu các bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một tập tài liệu về Bộ công cụ pháp lý dành cho các học viên Pháp Luân Công để tự bảo vệ mình và các quy định pháp luật mà bà đã chép lại. Sau đó, các cảnh sát đã đưa bà đến đồn công an để thẩm vấn và ghi chép lời khai. Bà Lam đã từ chối ký vào bản ghi chép và được đưa về nhà lúc 7 giờ tối.

21. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Dương Tinh Nguyên và bà Lưu Thục Trân bị bắt

Các cảnh sát từ Công an Long Cương đã gọi điện cho bà Dương Tinh Nguyên vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 2021. Họ yêu cầu bà đến đồn công an để ký giấy tờ, nhưng bà đã từ chối tuân thủ. Các viên chức đã bắt giữ bà và đưa bà đến trại tạm giam Đỗ Mông, gia đình không được phép đến thăm bà. Trại tạm giam cũng không cho phép gia đình gửi quần áo hay đồ dùng cần thiết hằng ngày cho bà. Thay vào đó, họ yêu cầu gia đình bà phải trả 600 Nhân dân tệ. Các cảnh sát đã tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của bà và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Lưu Thục Trân cũng bị bắt. Chi tiết về tình hình của bà hiện không được biết rõ.

22. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt

Chu Lập, Vương Bỉnh Trình và Lưu Bằng bị bắt và nhà của họ bị lục soát vào ngày 9 tháng 10 năm 2021.

Hiện tại, Vương và Lưu đang bị giam giữ tại Đồn Công an Đàm Cố ở quận Trường An. Nơi giam giữ của Chu hiện vẫn chưa được biết rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/13/433571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/2/196827.html

Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share