Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2021] Bà Hầu Vũ Tân ở Bắc Kinh hiện đang kháng cáo bản án bốn năm tù của mình. Bà bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, bà Hầu bị cảnh sát thường phục bắt giữ ngay khi vừa ra khỏi nhà. Cảnh sát tịch thu hai chiếc máy tính, các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhiều tài sản cá nhân của bà. Bà bị giam trong Đồn Công an Bình Xương Phủ và hai ngày sau bà đã được trả tự do.

Đầu năm 2021, cảnh sát gọi điện cho bà Hầu và yêu cầu bà tới trụ sở của họ để điền thông tin vào một số giấy tờ liên quan đến thủ tục bảo lãnh tại ngoại của bà. Ngày 21 tháng 2, bà đã tới đồn công an, nhưng cảnh sát đã bắt giữ ngay khi bà vừa tới đó và đưa bà tới trại tạm giam quận Xương Bình vào ngày hôm sau.

Ngày 24 tháng 2, gia đình bà đã nhận được thông báo về việc phê chuẩn bắt giữ bà, và Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kinh và Công an thành phố Bắc Kinh là đơn vị ban hành. Ngày ghi trên thông báo là ngày 18 tháng 2, trước thời điểm bà bị bắt ba ngày.

Ngày 30 tháng 7, Tòa án quận Xương Bình đã xét xử bà Hầu từ xa qua video. Sau đó gia đình bà đã viết thư cho thẩm phán chủ tọa để tìm kiếm công lý cho bà, nhưng thẩm phán từ chối nhận thư của họ.

Ngày 8 tháng 11, gia đình bà Hầu được thông báo rằng bà đã bị kết án bốn năm tù vào ngày 4 tháng 11. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Bắc Kinh.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Mã Cường (马强), chánh án của Tòa án Trung cấp Số 1 thành phố Bắc Kinh: +86-10-68639038
Lưu Hiểu Hàng (刘晓航), cảnh sát phụ trách vụ án của bà Hầu: +86-13581752832, +86-19810286009
Âu Xuân Quang (欧春光), thẩm phán chủ tọa của Tòa án quận Xương Bình: +86-10-80122303

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/23/433929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/2/196830.html

Đăng ngày 15-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share