[MINH HUỆ 07-11-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 13 thành phố hoặc quận thuộc 8 tỉnh, nơi gần đây có ít nhất 33 học viên bị bức hại vì đức tin của họ.

6917af0f34e9dc6b697bf21ff48d6224.jpg

1. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tạ Hán Trụ và vợ bị bắt và giam giữ
2. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Ấn Trung bị đưa đến trung tâm tẩy não
3. [Thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Câu Ngọc Hà bị bắt
4. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Dịch Gia Hải bị bắt và giam giữ
5. [Huyện Phương Thành, tỉnh Hà Nam] Bà Phiền Hương Liên bị bắt và giam giữ
6. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Giả Kiến Hoài bị bắt và giam giữ
7. [Huyện Kì Xuân, tỉnh Hồ Bắc] Chu Tâm Điền bị bắt
8. [Bắc Kinh] Ông Phan Cần bị bắt và sách nhiễu
9. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Bà Hà Hải Yến bị đưa đến trung tâm tẩy não
10. [Thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt
11. [Thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc] Bốn học viên phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại
12. [Huyện Khúc Ốc, tỉnh Sơn Tây] Ông Vương Trung Nguyên và ông Tạ Tiểu Hổ bị đưa đến trung tâm tẩy não
13. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ngôi nhà của ông La Đại Quốc và bà Ngô Yến Văn bị lục soát
14. [Thượng Hải] Ông Cù Phi chịu sự quản thúc của cảnh sát 24 giờ
15. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Đào Tịch Hoài phải rời nhà để tránh bị sách nhiễu
16. [Thượng Hải] Bà Cáo Linh Linh bị theo dõi và giám sát
17. [Thành phố Xích Phong, Nội Mông] Ba học viên bị bắt

1. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tạ Hán Trụ và vợ bị bắt và giam giữ

Ông Tạ Hán Trụ và vợ bị các cảnh sát của Công an quận Mai Giang và Đồn Công an Thành Tây bắt tại nhà vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2021. Nhà của họ bị lục soát và đồ đạc cá nhân của họ bao gồm sách Pháp Luân Công và tiền mặt của họ đã bị tịch thu. Vợ của ông Tạ đã bị giam giữ trong năm ngày. Ông Tạ gần đây đã chính thức bị bắt và bị giam tại trại tạm giam quận Mai Giang.

Ông Tạ đã từng bị kết án và bị giam trong tù hơn 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

2. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Ấn Trung bị đưa đến trung tâm tẩy não

Ông Trương Ấn Trung đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi, cùng với hai người từ nơi làm việc của ông. Được biết, một số học viên đã bị yêu cầu đến trung tâm tẩy não bao gồm Lưu Doanh (không rõ giới tính), bà Lý Hà, bà Vương Thiểu Anh và Vu (không rõ tên và giới tính).

3. [Thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Câu Ngọc Hà bị bắt

Bà Câu Ngọc Hà, 80 tuổi, cư dân thôn Trủng Từ Pha, quận Trương Điếm, bị bắt vào chiều ngày 5 tháng 11 năm 2021. Nhà của bà đã bị lục soát.

4. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Dịch Gia Hải bị bắt và giam giữ

Ông Dịch Gia Hải bị một số sĩ quan từ Đồn Công an Hoàng Thổ Cương bắt tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 11 năm 2021. Nhà của ông đã bị lục soát. Vài nghìn nhân dân tệ in thông tin Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Ông Dịch bị giam giữ tại thành phố Ma Thành.

5. [Huyện Phương Thành, tỉnh Hà Nam] Bà Phiền Hương Liên bị bắt và giam giữ

Bà Phiền Hương Liên bị bắt và đưa đến đồn công an vào ngày 3 tháng 11 năm 2021. Bà bị giam tại trại tạm giam Phương Thành.

6. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Giả Kiến Hoài bị bắt và giam giữ

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2021, ông Giả Kiến Hoài nhận được cuộc gọi từ sĩ quan Mã Chiêm Hiền từ Đồn Công an Đoàn Kết Tân Thôn. Ông được yêu cầu đến nhà ga và lấy điện thoại di động của mình tuy nhiên ông đã bị bắt ngay khi đến nơi.

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, gia đình ông nhận được một thông báo cho biết rằng ông Giả đã chính thức bị bắt giữ và bị buộc tội “Phá hoại việc thực thi pháp luật (thuật ngữ vu khống đã bị xóa).” Ông Giả hiện bị giam tại trại tạm giam số 3 của thành phố Lan Châu.

7. [Huyện Kì Xuân, tỉnh Hồ Bắc] Chu Tâm Điền bị bắt

Chu Tâm Điền (không rõ giới tính) bị các cảnh sát viên từ Đồn Công an Đại Đồng bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2021.

8. [Bắc Kinh] Ông Phan Cần bị bắt và sách nhiễu

Ông Phan Cần ở quận Thạch Cảnh Sơn và một học viên khác đã bị báo cảnh sát vì nói chuyện với hai học sinh cấp hai trên phố về Pháp Luân Công và bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2021. Họ bị giam trong đồn công an trong vài giờ. Nhà của ông Phan đã bị lục soát. Máy tính và máy in của ông đã bị tịch thu.

Ông Phan đã bị sách nhiễu tại nhà bởi những người từ ủy ban dân cư địa phương và Đồn Công an Bát Bảo Sơn vào ngày 21 tháng 10 năm 2021. Ông đã bị ép phải viết một tuyên bố cam kết nhưng ông đã từ chối tuân thủ.

9. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Bà Hà Hải Yến bị đưa đến trung tâm tẩy não

Bà Hà Hải Yến ở huyện Nhữ Thành bị đưa đến Trung tâm tẩy não Hạ Mi Kiều vào ngày 28 tháng 10 năm 2021. Nhà của bà đã bị lục soát. Đồ đạc cá nhân của bà đã bị tịch thu bao gồm điện thoại làm việc, điện thoại di động cá nhân và các sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị giam trong trung tâm tẩy não gần một tuần. Bà đã tuyệt thực để phản đối và được trả tự do vào ngày 4 tháng 11 năm 2021.

10. [Thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt

Ba học viên ở Khu phát triển Trương Điếm bao gồm bà Hình Tố Chi 65 tuổi, bà Tôn Tú Linh 78 tuổi và bà Trương Lệ Bình 50 tuổi, đã bị các cảnh sát từ Đồn Công an Vệ Cố bắt giữ vì tội nói chuyện cho mọi người về Pháp Luân Công ở Chợ Vệ Cố quận Cao Tân vào ngày 4 tháng 11 năm 2021. Nhà của họ đã bị lục soát. Các học viên hiện đã được trở về nhà.

11. [Thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc] Bốn học viên phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại

Bốn học viên, bà Thang Phương Quỳnh, ông Cung Bân, bà Ngô Cầm Ngọc và ông Hồ Hội Như, đã bị các nhân viên cảnh sát và những người tại nơi làm việc của họ sách nhiễu. Họ đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

12. [Huyện Khúc Ốc, tỉnh Sơn Tây] Ông Vương Trung Nguyên và ông Tạ Tiểu Hổ bị đưa đến trung tâm tẩy não

Ông Vương Trung Nguyên và ông Tạ Tiểu Hổ ở thị trấn Cao Hiển đã bị bắt và đưa đến trung tâm tẩy não vào ngày 15 tháng 10 năm 2021.

13. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ngôi nhà của ông La Đại Quốc và bà Ngô Yến Văn bị lục soát

Ba người từ Văn phòng Quản lý Thị trấn Trung Quán Dịch đã đến thôn Phương Hòa vào ngày 15 tháng 10 năm 2021. Họ lục soát nhà của ông La Đại Quốc và sau đó là nhà của bà Ngô Yến Văn. Họ đã tịch thu một thẻ nhớ từ nhà của ông La. Bà Ngô trở về nhà trong khi những người này đang lục soát nhà bà và bà đã lấy lại được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Họ tịch thu 700-800 nhân dân tệ tiền mặt từ nhà bà.

Vào ngày 21 tháng 5 năm 2021 con trai của bà Ngô, anh La Lập Đằng đã bị các sĩ quan từ Đồn Công an Đường sắt bắt giữ và đã bị giam giữ tại trại tạm giam Ma Thành kể từ đó.

14. [Thượng Hải] Ông Cù Phi chịu sự quản thúc của cảnh sát 24 giờ

Ông Cù Phi, một cư dân của thị trấn Lục Đoàn, quận Tân Phổ Đông, đã bị bắt và giam giữ trong 10 ngày vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2021sau khi ông được thả, các sĩ quan từ Đồn Công an thị trấn Lục Đoàn đã quản thúc ông 24 giờ.

15. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Đào Tịch Hoài phải rời nhà để tránh bị sách nhiễu

Vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 bà Đào Tịch Hoài bị bắt và bị giam giữ trong 10 ngày. Sau khi được thả, bà liên tục bị cảnh sát địa phương và các nhân viên cộng đồng sách nhiễu. Bà không còn cách nào khác ngoài việc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

16. [Thượng Hải] Bà Cáo Linh Linh bị theo dõi và giám sát

Bà Cáo Linh Linh ở thôn Tân Phổ Môi đã bị theo dõi và giám sát vào khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2021. Bà bị theo dõi ngay cả khi ra ngoài mua rau.

17. [Thành phố Xích Phong, Nội Mông] Ba học viên bị bắt

Bà Tôn Tú Vinh, bà Trương Thục Hà và bà Niết bị bắt vào chiều ngày 5 tháng 11 năm 2021. Nhà của họ bị lục soát và sách Pháp Luân Công của họ bị tịch thu. Các học viên đã được thả vào cuối buổi tối hôm đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/7/433299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/16/196609.html

Đăng ngày 01-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share