Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2021] Trong nhóm học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi có một học viên đã gần 90 tuổi. Bà đọc Pháp, phát chính niệm và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp một cách chăm chỉ. Tuy nhiên, đôi khi bà đọc sai, bỏ qua hoặc thêm từ khi đọc Pháp. Tôi thường chỉ ra những lỗi sai của bà, nhưng với thái độ lên án thay vì thiện tâm.

Dần dần, bà nảy sinh thái độ chống đối và tỏ ra không hài lòng với lời nhận xét của tôi. Thấy thái độ của bà như vậy, tôi rất khó chịu. Theo thời gian, sự gián cách giữa chúng tôi ngày càng lớn hơn. Khi bà mắc lỗi trong khi đọc Pháp, tôi lên án bà khá gay gắt. Giọng tôi trở nên to và đôi khi còn khiến bà giật mình. Tôi đã cho mình có quyền đứng trên người khác.

Một đồng tu đã chỉ ra: “Thái độ của bạn sai rồi. Bạn đã không từ bi. Bạn nên nhẹ nhàng chỉ ra những chỗ sai của bà ấy.” Nhưng ngay lúc đó tôi trả lời: “Bà ấy mắc lỗi khi đọc Pháp, mà bạn lại muốn tôi nói với bà ấy điều này bằng một giọng chậm rãi và nhẹ nhàng sao!” Tôi không coi tình huống này là cơ hội để tu bỏ tư tâm, để đề cao tâm tính và viên dung hoàn cảnh. Cũng như nhiều lần khác, khi xảy ra bất hòa, tôi khăng khăng cho rằng mình đúng và tranh luận về đúng sai trên bề mặt.

Sau khi đồng tu này chỉ ra thiếu sót của tôi, tôi đã đọc Pháp khi trở về nhà. Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi xem xét lại tâm tính của mình theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và nhận thấy vấn đề của tôi là thiếu Thiện tâm. Tôi ngộ ra rằng với Thiện tâm thực sự, một người không chỉ có thể cải biến bản thân mà còn thay đổi được người khác. Trong khi tu Thiện, chúng ta cũng tu Chân và tu Nhẫn. Thiện cũng bao hàm Chân và Nhẫn.

Sư phụ giảng:

“Chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn là tiêu chuẩn để nhận định tốt và xấu trong vũ trụ. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Chính là dùng Nó {Chân Thiện Nhẫn} mà xác định.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng mình đã không đặt tâm vào việc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi có những chấp trước người thường bao gồm tâm an dật, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm sợ hãi, tâm phụ thuộc, và không thích bị chỉ trích. Tôi đã bị sốc. Hành vi của các đồng tu thể hiện sự tương phản rõ rệt với hành vi của tôi. Khi tôi mắc lỗi khi đọc Pháp, các học viên khác đã ân cần chỉ ra những lỗi sai của tôi.

Sau khi phát hiện ra những thiếu sót của mình, tôi đã nói chuyện với vị đồng tu lớn tuổi và thừa nhận với bà rằng tôi không từ bi. Bà rất thấu hiểu và bao dung. Sau khi tôi hướng nội và chính lại bản thân, việc đọc Pháp của vị đồng tu lớn tuổi trở nên trôi chảy hơn nhiều và ít sai sót hơn.

Qua trải nghiệm này, tôi ngộ được rằng là một người tu luyện, tôi cần phải luôn khiêm tốn và hướng nội tìm lý do để thực sự tu luyện tâm tính của mình. Tôi phải tập trung toàn tâm toàn ý khi đọc Pháp. Chỉ bằng cách làm như vậy, tôi mới có thể thực sự ngộ Pháp và trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp, và đạt được đề cao trong tu luyện.

Tôi hiểu rằng một học viên Đại Pháp phải luôn tín Sư tín Pháp; đó là bảo đảm cơ bản để chúng ta có thể hoàn thành việc tu luyện của mình. Tôi cũng nhận ra rằng một học viên Đại Pháp phải luôn chân thành, tốt bụng, và bao dung với các đồng tu và tất cả chúng sinh, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể hóa giải mọi tình huống. Một học viên Đại Pháp phải có thể tu luyện bản thân một cách kiên định.

Sau gần 20 năm tu luyện, tôi mới ngộ ra tu luyện thực sự là gì; tu là tu chính mình chứ không phải tu người khác. Tôi sẽ học Pháp chăm chỉ, hướng nội tìm các chấp trước và làm tốt ba việc. Tôi sẽ tu từng ý niệm và hành động của mình để hoàn thành sứ mệnh của một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trên đây là một số thể ngộ trong tu luyện của tôi, xin vui lòng chỉnh sửa nếu tôi có bất kỳ sai sót nào.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/23/431806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/12/196140.html

Đăng ngày 03-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share