Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-10-2021] Ngày 27 tháng 9 năm 2021, ông Renaud Muselier, Chủ tịch Hội đồng khu vực Provence-Alpes-Côte d’Azur, đã viết thư gửi Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp để cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã gửi cho ông thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như những đóng góp tích cực của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng nơi ông đại diện.

183c992c07751042067a06140ff805a6.jpg

Bức thư của ông Renaud Muselier

Ông Muselier viết trong thư rằng hoạt động kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại ở Trung Quốc đã tạo nên những ảnh hưởng tích cực. Ông nói rằng ông rất vui nếu có một bản tiếng Pháp của Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua khi tài liệu này được phát hành. Ông khen ngợi tài liệu này tập hợp các sự kiện lịch sử và đạt Giải thưởng Bill Fisher (của Hiệp hội Nhà Xuất bản Sách Độc lập Hoa Kỳ). Ông tin tài liệu này nhất định sẽ rất hữu ích cho thế hệ mai sau.

Ông Muselier cảm ơn các học viên đã sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này cho cộng đồng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/15/432563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/16/196194.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share