Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2021] Một người mẹ và con gái ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đang kháng án lại các bản án tù sai trái đối với đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thái Ngọc Anh, 66 tuổi và con gái, cô Vu Kiều Như, một kế toán 34 tuổi đã bị bắt lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2020. Cảnh sát đã xông vào sau khi khoan một cái lỗ lớn ở trên cửa nhà họ. Nhà họ đã bị lục soát và các đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công đã bị tịch thu. Chồng bà Thái, người không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị đưa đến đồn công an và bị giam giữ thời gian ngắn.

Người mẹ và con gái nằm trong số 20 học viên địa phương bị bắt cùng ngày.

Ít nhất 12 học viên đã bị kết án tù. Tám người trong số họ bị xét xử cùng với nhau, gồm bà Thái và cô Vu cùng sáu học viên khác, đã bị Toà án Thành phố Đức Huệ xét xử vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Ngoại trừ cha của một học viên, người thân và các luật sư của những học viên khác không được tham gia phiên toà. Một nhóm khác gồm bốn học viên đã bị xét xử vào ngày 20 tháng 4.

Thẩm phán đã kết án 12 học viên vào ngày 26 tháng 7. Trong số họ, bà Trương Tú Chi, 64 tuổi, bị kết án 10 năm; bà Cao Hiểu Kỳ, 56 tuổi, bị kết án 9 năm; ông Phùng Lập Tề bị kết án 9 năm, bà Thái Ngọc Anh, 66 tuổi, bị kết án 9 năm; bà Ngô Đông Mai, 50 tuổi, bị kết án 7 năm; cô Vu bị kết án 6 năm; ông Đan Vi Hoà bị kết án 6 năm; ông Lữ Tương Phú bị kết án 6 năm; bà Triệu Tú Lan, 67 tuổi, bị kết án 5 năm; bà Tôn Tú Anh, 68 tuổi, bị kết án 4 năm; ông Trương Kính Nguyên bị kết án 2 năm và bà Tôn Phượng Tiên, 65 tuổi, bị kết án 2 năm.

Bà Thái và cô Vu đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Trường Xuân. Thẩm phán Phạm Văn Hạ đang xử lý hồ sơ của họ.

Bài liên quan:

Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm: 10 học viên Pháp Luân Công bị kết án từ hai đến mười năm tù

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/27/431917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/5/196042.html

Đăng ngày 17-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share