[MINH HUỆ 18-5-2011] Nói chung, dùng sách in của nhà máy là tốt nhất. Tuy nhiên, do điều kiện hạn hẹp, chúng ta có thể download sách từ website và tự in ấn để dùng. Xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi với các đồng tu về việc tự in ấn sách Chuyển Pháp Luân.

1. Download nội dung sách, ảnh Sư phụ, trang đồ hình Pháp Luân từ website chính thức: https://vi.falundafa.org/book/ hoặc https://www.falundafa.org/Vietnamese/book/ . Tuỳ theo kích thước mình định in (khổ A4, hoặc A5) và tuỳ theo cỡ chữ mình định in (cỡ chữ thường hoặc cỡ chữ to (dành cho các cụ cao tuổi)).

2. Lưu ý sắp xếp đúng thứ tự: (xin tham khảo: https://vi.falundafa.org/book/zfl_v_print.zip)

– đầu tiên là trang tiêu đề mang chữ Chuyển Pháp Luân

– ảnh Sư phụ (có thể là ảnh Sư phụ bộ áo vét (bản cũ) hoặc áo cà-sa (bản mới) đều được)

– đồ hình Pháp Luân

Luận Ngữ

– mục lục

– nội dung sách

– trang ghi bản quyền (copyright) và các thông tin về bản dịch năm bao nhiêu

3. Đối với bản dịch tiếng Việt hoặc các thứ tiếng khác, tôi thấy đều không dùng màu vàng da cam làm bìa sách. Theo tôi được biết, có một quy định là bìa màu vàng chỉ được dùng trong bản tiếng Trung, các ngôn ngữ khác dùng màu xanh.  Tôi thấy sách của nhà in Thiên Thê ( https://www.tiantibooks.org ) đều có màu khác nhau cho từng thứ tiếng đối với sách Chuyển Pháp Luân và kinh văn cũng như sách giảng Pháp khác; ví dụ tiếng Trung màu vàng da cam, tiếng Anh màu xanh nước biển, tiếng Việt màu xanh da trời, v.v.

Tham khảo bài viết của đồng tu người Hoa về in sách Chuyển Pháp Luân ở Trung Quốc: https://big5.minghui.org/mh/articles/2005/4/3/98753.html

Trong đó có phim hướng dẫn tự in và đóng thành sách:

– Bản RealVideo để download (16MB): https://media1.minghui.org/media/video/2005/4/2/zhuangding.rm

– Bản Mpeg để download (cần nối các file lại sau khi download, tổng cộng 100MB): https://media1.minghui.org/media/video/2005/4/2/zhuangding_mpg.html


Đăng ngày 1-6-2011;

Share