[MINH HUỆ 08-05-2011] Tôi nghĩ rằng một khía cạnh của việc từ bỏ bản ngã của một người là có thể xem xét những khó khăn của người khác như là của chính mình. Với những người thường, điều này phản ánh sự từ bi của chúng ta đối với họ. Với những bạn đồng tu, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ họ khi có vấn đề. Thậm chí với những người quen biết là người thường, nếu chúng ta có thể giúp đỡ họ, thì đó là một hành động tốt (miễn là nó trong giới hạn của những mối quan hệ bình thường và không ảnh hưởng đến việc chúng ta làm ba việc). Tuy nhiên, với các đồng tu, thì Sư phụ có giảng,

“Đặc biệt là nội bộ các đệ tử Đại Pháp chúng ta; khi chúng ta đối ngoại giảng rõ chân tướng, thì mọi người đều thấy rằng cần lấy từ bi đối đãi chúng sinh; giữa các đệ tử Đại Pháp chúng ta [lại càng] không thể không từ bi. Chư vị là đệ tử đồng môn, mọi người đều đang tận tâm tận lực vì Chính Pháp vũ trụ, do vậy khi [quan hệ] với nhau cũng cần phối hợp cho tốt; không được lạm dụng tâm người thường để coi xét vấn đề; [quan hệ] với nhau có mang theo tâm người thường mà nảy sinh [sự việc gì] thì cũng không nên phát sinh mâu thuẫn và đấu tranh. Những sự việc ấy đều nên có biểu hiện khoan dung, lương thiện, [và] hoà hảo của các đệ tử Đại Pháp; việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington D.C. [2002])

Hơn nữa, nếu chúng ta thấy một đồng tu gặp rắc rối với một việc nào đó, nó có thể là một điểm hóa về những thiếu sót của chính chúng ta. Thậm chí nếu không phải thế, thì Sư phụ đã bảo chúng ta phải hình thành một chỉnh thể, thì nếu các đồng tu đang trải qua khổ nạn, chúng ta nên cố gắng và giúp đỡ họ, không nghĩ xấu về họ.

Rốt cuộc, tất cả các học viên đều phải tự tu luyện, nhưng sự hỗ trợ từ các đệ tử đồng môn có thể có tác dụng nhất định, trong khi điều ngược lại có thể khiến một khổ nạn tồi tệ hơn. Theo thể ngộ cá nhân tôi, các học viên Đại Pháp nên làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các học viên đang gặp khó khăn. Nếu không, có thể họ thậm chí sẽ phải gánh một vài trách nhiệm về những tổn thất do các học viên kia gây nên.

Xin hãy chính lại bất kỳ điểm nào không đúng trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/8/125000.html
Đăng ngày 19-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share