[MINH HUỆ 13-5-2011] Nhân dịp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới năm 2011, Lucica Humeniuc, đồng Chủ tịch Hội Nhân quyền Độc lập Rumani, đã viết lá thư sau đây tới Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Rumani để ghi nhận ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

2011-5-13-Romania_small.jpg

Bucharest, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Với cương vị đồng Chủ tịch Hội Nhân quyền Độc lập Rumani – SIRDO, tôi xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả những người kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp quốc tế thứ mười chín.

Các nguyên tắc được phát huy bởi Pháp Luân Đại Pháp – Chân, Thiện, Nhẫn – có thể giúp tất cả chúng ta, bất kể theo tín ngưỡng nào, cố gắng cải thiện cuộc sống và triển vọng của cuộc sống. Những nguyên tắc này giúp chúng ta biết trân quý những gì là quan trọng nhất đối với con người: chăm sóc những người kém may mắn, sự hy sinh, lòng trung thành và sự tận tâm.

Trong ngày lễ kỷ niệm này, tôi muốn chúc mừng Pháp Luân Công, đã nhắc nhở chúng ta về những nguyên tắc tuyệt vời giúp mỗi chúng ta trở nên cao quý.

Trân trọng,

Lucica Humeniuc


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/13/125162.html
Đăng ngày 31-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share