[MINH HUỆ 08-09-2010] Nhân dịp lễ kỷ niệm  ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới hàng năm lần thứ 12, nghị sỹ quốc hội bang New York, ngài Felix W. Ortiz, đã ra một bản tuyên dương công nhận tháng 5 năm 2011 là tháng Pháp Luân Đại Pháp và công nhận Sư phụ Lý Hồng Chí là một cá nhân xuất sắc hoàn toàn xứng đáng nhận được sự kính trọng của toàn đại bang New York.

Quốc hội bang New York

Tuyên dương

Xét rằng, một nước lớn chỉ lớn mạnh khi những cá nhân có những cống hiến xuất sắc cho cộng đồng của mình, qua việc tham gia vào các chương trình tự nguyện, qua thành tích nổi bất trong công tác hoặc những nỗ lực khác hoặc đơn giản qua một lối sống mẫu mực, và

Xét rằng, Sư phụ Lý Hồng Chí dạy Pháp Luân Đại Pháp, một môn rèn luyện cả thân lẫn tâm, mà ông đã  phổ biến cho công chúng vào năm 1992; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được thực hành bởi người dân thuộc mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội, và các tín ngưỡng tôn giáo và các học viên của ông tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình, phấn đấu để trở thành người tốt hơn, và

Xét rằng, những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều cá nhân, cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, bây giờ, do đó

Quyết nghị, với tư cách là một nghị sỹ đắc cử hợp lệ của Quốc hội bang New York, tôi công nhận tháng 5 năm 2011 là tháng Pháp Luân Đại Pháp và tôi tiếp tục công nhận rằng

Sư phụ Lý Hồng Chí

là một cá nhân xuất sắc chắc chắn xứng đáng nhận được kính trọng bởi toàn đại bang New York

Ngày 13 Tháng 5 năm 2011

trước sự chứng kiến, tôi đặt tay [tuyên thệ] và ký tên

Felix Ortiz W.
Nghị sỹ quốc hội

2011-5-6-minghui-nys-assemblyman-citation-513--ss.jpg


Bản tiếng Trung: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229352.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/8/124999.html

Đăng ngày: 24 – 05 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share