[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Bắc Kinh (4); Xương Bình (2); Triều Dương (2); Hải Điến, Triều Dương, Thông Châu; Cựu Cung; Mật Vân; Thuận Nghĩa; trấn Trường Tử Doanh, Đại Hưng; Hải Điến; Phong Đài; Diên Khánh.

Nhóm học Pháp ở: Triều Dương (2); Phòng triển lãm Nông nghiệp, quận Triều Dương; Phương Trang, Phong Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431455.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share