[MINH HUỆ 13-05-2011] Ngày 7 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công từ Brussels, Bỉ đã tổ chức các hoạt động với chủ đề “thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 12. Nhiều người bị thu hút vào các hoạt động này và muốn có thông tin thêm về Pháp Luân Công. Các học viên đã phát ra rất nhiều các tài liệu thông tin.

2011-5-13-minghui-513-belgium-hongfa-01--ss.jpg
Tập công tập thể

2011-5-13-minghui-513-belgium-hongfa-02--ss.jpg

Các học viên trưng bày sách Chuyển Pháp Luân với nhiều thứ tiếng ở gian hàng

2011-5-13-minghui-513-belgium-hongfa-03--ss.jpg

2011-5-13-minghui-513-belgium-hongfa-04--ss.jpg
Người dân hỏi các tài liệu Pháp Luân Công

2011-5-13-minghui-513-belgium-hongfa-05--ss.jpg

2011-5-13-minghui-513-belgium-hongfa-06--ss.jpg

Một số du khách Trung Quốc đã ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công phổ biến trong công chúng, bởi vì nó bị cấm ở Trung Quốc. Nhiều người trong số họ xem các hoạt động này, và một số đã đọc các tài liệu làm sáng tỏ sự thật.

2011-5-12-minghui-513-belgium-hongfa-07--ss.jpg

Giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công với du khách Trung Quốc

2011-5-13-minghui-513-belgium-hongfa-08--ss.jpg

Hai người Trung Quốc đang đọc các tài liệu thông tin

Ngày 13 tháng 5 năm nay là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 12, và cũng là sinh nhật thứ 60 của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Các học viên trên toàn thế giới đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm.


Bản Tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/13/庆祝世界大法日-比利时学员举办活动(图)-240747.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/14/125185.html
Đăng ngày 24-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share