[MINH HUỆ 15 – 05 – 2011] Các học viên Ấn Độ kính chúc Sư Tôn từ bi vô lượng một sinh nhật vui vẻ.

Nhân dịp này các học viên ở Bangalore đã gặp gỡ tại điểm luyện công ở công viên Kumara và phát chính niệm. Họ tập công nhóm, học Pháp, và chúc mừng Sư phụ. Một vài học viên cũng kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới ở nơi làm việc của họ, và cũng giới thiệu môn tập luyện cho đồng nghiệp của họ. Nhiều người thích thú tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp và bảo các học viên hướng dẫn tư thế ngồi.

2011-5-15-india2_small.JPG
Các học viên Ấn Độ kính chúc Sư phụ từ bi sinh nhật vui vẻ và kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp

2011-5-15-india3_small.JPG

2011-5-15-india1_small.JPG


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/15/125209.html
Đăng ngày: 19– 05 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share