[MINH HUỆ 15-5-2011] Vào ngày 13 tháng 5 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ kỷ niệm để vinh danh ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới ở Campode Marte tại the Jesus Maria District of Lima, Peru. Một phần đặc biệt của lễ kỷ niệm là khai trương một bảng chỉ dẫn điểm tập Pháp Luân Công cố định được thiết kế bởi thành phố.

2011-5-15-minghui-peru-513-01--ss.jpg 2011-5-15-minghui-peru-513-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Peru chụp ảnh chung cạnh bảng chỉ dẫn cố định đánh dấu điểm tập Pháp Luân Công để chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

Điểm tập Pháp Luân Công tại Campode Marte được thành lập vào ngày 14 tháng 7 năm 2000. Các học viên đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo thành phố và thị trưởng, và đã nói với họ tình huống chân thực về Pháp Luân Công. Một biểu ngữ viết “Dạy miễn phí Pháp Luân Đại Pháp ” đã được treo tại điểm tập lâu dài. Đây là bảng chỉ dẫn cố định mà được phép đặt ở công viên. Các thị trưởng thành phố đã đổi, nhưng bảng chỉ dẫn này vẫn ở đó trong suốt thời gian đó.

Khoảng một tháng trước, thị trưởng mới thông báo cho công viên rằng không có biểu ngữ cố định nào được cho phép. Các học viên Pháp Luân Công đã làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Một học viên phương Tây nói với thị trưởng sức khỏe của anh và gia đình được hưởng lợi như thế nào từ khi tập Pháp Luân Công. Anh nói với thị trưởng mới là cựu thị trưởng đã hứa đánh dấu điểm tập Pháp Luân Công trên bản đồ, nhưng nó đã không được thực hiện do sơ suất. Thị trưởng mới xem các bức ảnh về các hoạt động của học viên Pháp Luân Công trong những năm gần đây với sự quan tâm lớn. Ông đề xuất tạo một bảng cố định để đánh dấu điểm tập Pháp Luân Công và thêm chỉ hướng để đến điểm tập trên các ký hiệu chỉ hướng của công viên.

Buổi lễ được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 05. Các học viên Pháp Luân Công đã chụp ảnh chung cạnh bảng chỉ dẫn và gửi nó để chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/15/庆大法日-秘鲁固定炼功标示牌揭幕-240902.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/16/125267.html

Đăng ngày 21-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share