[MINH HUỆ 11-05-2011] Các học viên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang thường biểu diễn các bài tập công ngoài trời để phổ biến Pháp Luân Công. Điều này đã xảy ra trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

2011-5-10-minghui-haerbin-01--ss.jpg

Biểu ngữ màu đỏ trong bức ảnh mang dòng chữ: Kỷ niệm 4 năm Sư Phụ Lý Hồng Chí truyền giảng Pháp ở Cáp Nhĩ Tân

2011-5-10-minghui-haerbin-02--ss.jpg

Trẻ em đã trở thành học viên ngày hôm nay.

2011-5-10-minghui-haerbin-03--ss.jpg

Các học viên mặc áo Thun với tên nhà máy của họ tập các bài tập công.

2011-5-10-minghui-haerbin-04--ss.jpg
2011-5-10-minghui-haerbin-05--ss.jpg
2011-5-10-minghui-haerbin-06--ss.jpg
2011-5-10-minghui-haerbin-07--ss.jpg
Các điểm tập công nhóm khác nhau

2011-5-10-minghui-haerbin-08--ss.jpg
Tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kỷ niệm 4 năm Sư Phụ đến Cáp Nhĩ Tân và truyền giảng Pháp.

2011-5-10-minghui-haerbin-09--ss.jpg
Biểu ngữ ở phía sau mang dòng chữ: Kỷ niệm 4 năm Sư Phụ đến Cáp Nhĩ Tân và truyền giảng Pháp.

2011-5-10-minghui-haerbin-10--ss.jpg
2011-5-10-minghui-haerbin-13--ss.jpg
2011-5-10-minghui-haerbin-14--ss.jpg
Các học viên duy  trì luyện công tập thể vào mùa đông.

2011-5-10-minghui-haerbin-11--ss.jpg
2011-5-10-minghui-haerbin-12--ss.jpg

Các học viên nghiêm túc và có trách nhiệm hướng dẫn các bài tập Pháp Luân Công và trả lời các câu hỏi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/11/法轮大法在哈尔滨弘传的历史照片-240532.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/19/125370.html
Đăng ngày 22-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share