[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thiểm Tây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tỉnh Thiểm Tây (1); thành phố Hán Trung (3); thành phố An Khang (7); Lễ Tuyền (2); Bảo Kê (6); Hàm Dương (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/陕西大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431397.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share