[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định, Hà Bắc tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Bảo Định kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Bảo Định (5); huyện Phụ Bình (3); thôn Giả, huyện Vọng Đô; huyện Hùng; huyện Định Hưng (3);  huyện Lễ (2); Trác Châu (2); Đông Mã Doanh, Cao Bi Điếm; Cao Bi Điếm (4); An Quốc; huyện Dung Thành.

Điểm học Pháp ở huyện Hùng; Bảo Định; Cao Bi Điếm (2); huyện Dung Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–430945.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share