[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Chư Thành, tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, Chư Thành kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Duy Phường, Chư Thành (12); Cao Mật, Chư Thành.

Nhóm học Pháp ở: Duy Phường, Chư Thành (5).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431078.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share