[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Mẫu Đơn Giang (03); Hạc Cương (01); Hắc Hà (01); Thất Đài Hà (06); Y Xuân (02); Tuy Hóa (05); Các đệ tử ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đang ở Hắc Long Giang (01); Song Áp Sơn (01); Hắc Hà (05).   


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431107.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share