[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Thương Châu (06); Hàm Đan (06); Hình Đài (05); Các đệ tử ở Hà Bắc đang ở tại tỉnh Sơn Đông (01); Các đệ tử ở Hà Bắc (01); Hành Thủy (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431103.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share