[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thừa Đức (02); Hàm Đan (05); Thương Châu (03); Hành Thủy (09); Toàn thể đệ tử Hà Bắc (01); Hình Đài (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431110.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share