[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! Doanh Khẩu (01); Phủ Thuận (14); Đan Đông (01); Liêu Ninh (01); An Sơn (01); Bắc Trấn (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431111.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share