Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Sử, 77 tuổi, thường trú tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh một việc như sau:

Khoảng thời gian 3 năm trước, vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi không ủng hộ vợ tôi tu luyện mà đã can nhiễu và đã lấy khoảng 3 cuốn sách Đại Pháp của vợ tôi vứt xuống ao, không lấy lại được nữa. Bây giờ tôi đã biết việc làm của tôi là phạm đại tội với Sư phụ và Đại Pháp.

Nay tôi đã hiểu ra Sư phụ là tốt, Đại Pháp là tốt. Giờ đây tôi đã khuyên bảo người trong gia đình và hàng xóm nên học luyện Pháp Luân Công. Tôi sám hối về việc làm không tốt của mình, tôi sẽ không tái phạm việc này nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Dương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 6 năm 2016. Đầu tháng 9 năm 2019 tôi đi mua sắm ở siêu thị, khi đang chia sẻ với người bạn đi cùng, bảo vệ siêu thị xuất hiện đưa tôi vào phòng an ninh, đồng thời gọi công an phường tới đưa tôi về đồn. Ở đây, tôi giảng chân tướng ghi rõ trong tờ cam kết về lợi ích mà Đại Pháp đã đem đến cho mọi người, hy vọng mọi người ai cũng đều được tập Pháp Luân Công. Sau đó, họ nói: “Tốt thì cô cứ tập, nhưng cô đừng cầm tài liệu đi phát, chỉ đi nói miệng thôi. Cháu làm là vì nhiệm vụ, thành tâm với cô mới nói vậy. Cô không ký thì chuyển lên công an quận còn rắc rối cho cô hơn.”

Trong tu luyện bản thân tôi còn nhiều tâm chấp trước chưa buông, không giữ được chính niệm, ngộ Pháp chưa thấu nên tôi đã ký vào bản cam kết là không được phát tài liệu.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn bản cam kết tôi đã ký tại công an phường. Tôi sẽ tu luyện và làm tốt việc của đệ tử, đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Nhung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Thanh Hóa. Vào ngày 18-20 tháng 4 năm 2020, trong lúc dịch virus Vũ Hán đang diễn ra. Xuất phát từ thiện tâm tôi đã đi tặng cho mọi người khẩu trang y tế và móc khóa mang chín chữ vàng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ cho mọi người quanh khu vực tôi sinh sống. Ngày 21 tháng 4 năm 2020, chính quyền địa phương đã can nhiễu và mời tôi lên làm việc, qua đó tôi cũng có cơ hội nói cho họ biết rằng Pháp Luân Công là dạy con người ta sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt lương thiện và nâng cao sức khỏe thì không có gì là xấu cả, và việc tôi làm không hề sai, và họ đã ép tôi ký vào bản cam kết không được phát tán tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều nhân tâm chưa bỏ được và trong lúc tôi không đủ chính niệm nên đã ký vào bản cam kết. Sau khi về nhà tôi tĩnh tâm học Pháp và ngộ ra rằng hành động của tôi là sai với Pháp, với Sư phụ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hết thảy mọi ký kết trong ngày hôm đó dù bằng văn bản hay lời nói đều không có hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Hạnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Hòa Bình. Thời gian vừa qua do học Pháp không sâu, không biết hướng nội khi gặp vấn đề, bản thân còn có nhiều tâm chấp trước nên cuối năm 2019 tôi có tham gia cùng một nhóm đồng tu học cái gọi là “học thấu Pháp”, đã làm tổn thất lớn cho sự đề cao của bản thân và làm hỗn loạn trong chỉnh thể. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài, hình thức ‘học thấu Pháp’ là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại học viên, làm can nhiễu đến việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi an bài của cựu thế lực, lợi dụng những nhân tâm chưa tu bỏ của tôi mà dùi vào kẽ hở mà phá hoại Đại Pháp. Mong các bạn đồng tu nào còn đang đi theo an bài của cựu thế lực có thể nhanh chóng quy chính lại.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Minh Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Hòa Bình. Thời gian vừa qua do học Pháp không sâu, không biết hướng nội khi gặp vấn đề, bản thân còn có nhiều tâm chấp trước nên cuối năm 2019 tôi có tham gia cùng một nhóm đồng tu học cái gọi là “học thấu Pháp”, đã làm tổn thất lớn cho sự đề cao của bản thân và làm hỗn loạn trong chỉnh thể. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài, hình thức ‘học thấu Pháp’ là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại học viên, làm can nhiễu đến việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi an bài của cựu thế lực, lợi dụng những nhân tâm chưa tu bỏ của tôi mà dùi vào kẽ hở mà phá hoại Đại Pháp. Mong các bạn đồng tu nào còn đang đi theo an bài của cựu thế lực có thể nhanh chóng quy chính lại.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Quách Thị Thêm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Hòa Bình. Thời gian vừa qua do học Pháp không sâu, không biết hướng nội khi gặp vấn đề, bản thân còn có nhiều tâm chấp trước nên cuối năm 2019 tôi có tham gia cùng một nhóm đồng tu học cái gọi là “học thấu Pháp”, đã làm tổn thất lớn cho sự đề cao của bản thân và làm hỗn loạn trong chỉnh thể. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài, hình thức “học thấu Pháp” là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại học viên, làm can nhiễu đến việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi an bài của cựu thế lực, lợi dụng những nhân tâm chưa tu bỏ của tôi mà dùi vào kẽ hở mà phá hoại Đại Pháp. Mong các bạn đồng tu nào còn đang đi theo an bài của cựu thế lực có thể nhanh chóng quy chính lại.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Hòa Bình. Thời gian vừa qua do học Pháp không sâu, không biết hướng nội khi gặp vấn đề, bản thân còn có nhiều tâm chấp trước nên cuối năm 2019 tôi có tham gia cùng một nhóm đồng tu học cái gọi là “học thấu Pháp”, đã làm tổn thất lớn cho sự đề cao của bản thân và làm hỗn loạn trong chỉnh thể. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài, hình thức ‘học thấu Pháp’ là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm hủy hoại học viên, làm can nhiễu đến việc tu luyện và cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi an bài của cựu thế lực, lợi dụng những nhân tâm chưa tu bỏ của tôi mà dùi vào kẽ hở mà phá hoại Đại Pháp. Mong các bạn đồng tu nào còn đang đi theo an bài của cựu thế lực có thể nhanh chóng quy chính lại.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Quyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương, Việt Nam. Tôi bước vào tu luyện từ tháng 1 năm 2018. Vào khoảng giữa tháng 2 năm 2018, tôi và các bạn đồng tu đang luyện công tập thể tại sân trạm y tế xã thì công an xã đến. Sau đó họ mời tôi lên công an xã trình bày và làm bản cam kết. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm sợ hãi khi bị họ đe dọa cho nên tôi đã ký vào bản cam kết là không luyện công và giảng chân tướng tại trạm y tế xã nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những gì đã viết và ký trong bản cam kết đó, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi, tinh tấn tu luyện làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Loan, học viên Pháp Luân Công tại Vũng Tàu. Ngày 23 tháng 7 năm 2019, tôi bị công an thành phố Bà Rịa mời lên làm việc, nội dung là người dân tố cáo tôi tặng tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, họ đã lập biên bản và bắt tôi ký không được phát tài liệu, lúc đầu tôi cũng không ký nhưng họ gây sức ép nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả những gì đã ký với công an Bà Rịa, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Tiến Đạt, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hải Phòng. Vào khoảng hơn một năm về trước, khi đang luyện công tại công viên Vsip, Hải Phòng tôi được công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng mời về trụ sở Vsip. Công an đã bắt ép tôi phải ký biên bản không ra công viên luyện công và không tu luyện. Khi ấy tôi mới học Pháp gần 3 tháng, do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Mai, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Ngày 15 tháng 9 năm 2020 tôi đi ra chợ giảng chân tướng và tặng tài liệu nên đã bị an ninh xã can nhiễu và đưa tôi về ủy ban xã. Tại đó, họ đã lập biên bản và buộc tôi ký cam kết không được đi tặng tài liệu, giảng chân tướng nữa. Tôi cũng giảng chân tướng cho họ, tôi cũng hiểu việc của mình không vi phạm pháp luật, nhưng vì lúc đó bản thân còn chấp trước nên tôi đã ký vào cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Duy Quý, học viên Pháp Luân Công tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 do dịch virus corona cách ly toàn xã hội, công an thị xã có mời tôi ra trao đổi, nói chuyện. Sau đó tôi đã ký vào biên bản tạm thời không ra luyện công ở sân nhà hành chính, không đi các nơi như thành phố Thanh Hóa, và không ra nước ngoài cho đến khi hết cách ly. Vì vậy đã làm cho tôi tu luyện trì trệ, không có đột phá lên được. Qua quá trình học Pháp và được các bạn đồng tu chia sẻ tôi nhận thấy các việc tôi làm là thuận theo tà ác, theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký với công an, những việc làm và những lời nói không đúng với Pháp, phủ nhận những an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Biên, học viên Pháp Luân Công tại Đông Anh, Hà Nội. Ngày 12 tháng 9 năm 2020, tôi cùng đồng tu đi hồng Pháp, tặng tài liệu, giảng chân tướng tại khu vực chợ thôn Sáp Mai, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội. Tôi bị công an địa phương ép đưa về trụ sở. Công an lấy các tài liệu và bắt ép tôi viết bản tường trình và tôi đã viết nội dung bản tường trình đó bao gồm: Pháp Luân Công là gì, lợi ích của Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Họ đọc xong rồi bắt tôi viết lại. Họ gọi điện cho chồng tôi đến để ép tôi phải viết theo nội dung họ đọc. Tôi đã viết 1 bản tường trình, 1 bản cam kết không phát tài liệu, 1 bản tự nguyện giao nộp tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Họ bắt tôi ký vào, tôi đã ghi là “tôi không ký”.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy an bài của cựu thế lực. Những gì đã viết theo sự ép buộc của công an trong thời gian ngày 12 tháng 9 năm 2020 tại uỷ ban xã Võng La đều không có giá trị và trở nên vô hiệu lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bàng Thị Mai, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thái Nguyên. Vào khoảng năm 2016 – 2017, tôi đi hồng Pháp và giảng chân tướng tại bệnh viện lao trung ương Thái Nguyên. Tôi đã bị nhân viên bệnh viện gọi báo công an thành phố Thái Nguyên đến, họ ép tôi viết bản cam kết. Tôi đã viết rằng Đại Pháp là tốt không có gì sai, họ liền xé vứt đi rồi viết bản tường trình đưa tôi ký. Trong bản đó ghi danh tính anh chị em và bố mẹ tôi. Tôi đã ký họ tên và số điện thoại của tôi. Khi nghe các đồng tu chia sẻ, tôi đã nhận ra mình sai.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2020 tôi cùng một đồng tu đi hồng Pháp và giảng chân tướng tại chợ thôn Sáp Mai, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội. Một người công an đã tới thu tài liệu của tôi. Tôi nói với họ trong đó không có gì xấu, Pháp Luân Công hướng con người tới Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt trong xã hội. Họ đã đưa tôi về trụ sở công an xã Võng La và ép tôi viết cam kết. Tôi viết ra sự tốt đẹp của Đại Pháp và không ký. Họ viết bản tường trình và bắt ép tôi ký, tôi đã ghi chữ “Tôi không ký”. Họ hỏi tôi học Pháp và luyện công ở đâu, tôi nói là tôi tập ở nhà thỉnh thoảng mới ra điểm tập. Họ hỏi tôi điểm tập ở đâu, tôi đã nói cho họ biết. Khi nói ra điều này tôi thấy thật sự ân hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy an bài của cựu thế lực. Những gì đã viết, đã ký theo sự ép buộc của công an phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên vào những năm trước đó và thời điểm ngày 12 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở công an xã Võng La đều không có giá trị và vô hiệu lực

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chu Thị Bình, 62 tuổi, tôi sống ở một làng quê thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Vào một buổi sáng cuối tháng 12 năm 2019 tôi có đi tặng lịch cho người hữu duyên. Khi tặng hết số lịch mang theo thì bị công an theo về nhà lập biên bản và yêu cầu tôi dừng việc tặng lịch.

Trong lúc không thanh tỉnh tôi đã ký với họ, sau đó tự hướng nội bản thân và đối chiếu với Pháp thì thấy mình đã sai quá rồi, tôi rất hối hận. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị An, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Thọ, Việt Nam. Đầu năm 2020 tôi có đi tặng hoa sen và tờ chân tướng cho người hữu duyên. Công an đã đến nhà lập biên bản và yêu cầu không được đi tặng nữa. Trong lúc không thanh tỉnh tôi đã ký vào biên bản đó. Giờ đối chiếu với Pháp tôi thấy mình quá sai lầm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết với công an. Khẳng định tất cả những việc làm không đúng với Pháp là không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hạnh, học viên Pháp Luân Công tại Phú Thọ, Việt Nam. Vào năm 2017 tôi có phát tặng hoa sen và tờ chân tướng cho người hữu duyên tại khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ. Ban quản lý khu di tích đã thu giữ hoa sen cùng tài liệu chân tướng rồi sau đó trả lại cho tôi. Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã đồng ý không phát tặng hoa sen và tài liệu chân tướng trong khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Vào sáng ngày 28 tháng 8 năm 2020 chính quyền xã thuộc khu di tích yêu cầu tôi lên và viết biên bản lời khai về quá trình đắc Pháp và tu luyện của tôi. Trong biên bản lời khai này có nội dung không phù hợp với Pháp, do tôi nhận thức không thanh tỉnh nên đã ký vào biên bản đó.

Tôi nhận thức được việc ký vào những biên bản nói trên là không phù hợp với Pháp. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã đồng ý và ký kết với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Thoa, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2017. Vào cuối năm 2017 khi đang học Pháp nhóm, tôi đã bị công an đưa đi lấy lời khai. Do khi đó có tâm lo lắng sợ hãi và chưa tin vào Pháp nên tôi đã ký cam kết không học Pháp nhóm và luyện công tập thể. Kể từ đó đến nay con đường tu luyện của cá nhân liên tục bị thế lực tà ác chi phối, nảy sinh nhiều tâm chấp trước về tình cảm và đố kỵ, sự ghen ghét ích kỷ ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu chểnh mảng, đôi khi còn nghi ngờ Pháp, rồi tôi bị lạc vào dòng người thường lúc nào không hay.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để những gì đã cam kết với công an khi đó, phủ nhận mọi hành vi, tư tưởng bất kính, không tín Sư tín Pháp của mình. Tôi thành tâm và hứa sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Trung Tiến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Có một lần chính quyền đã yêu cầu tôi ký cam kết không tập luyện Pháp Luân Công ngoài công viên, và tôi đã thoả hiệp với họ. Sau khi ký tôi nhận thấy mình đã sai rồi.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả những những gì đã ký kết với chính quyền, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Vân, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Trong thời gian gần đây lãnh đạo phường sở tại đã đến tuyên truyền cho tôi không được tu luyện Pháp Luân Công nơi công cộng, không được tụ tập lôi kéo người khác tập Pháp Luân Công và phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi đã nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và nhiều người thu được lợi ích, tôi nói về Pháp Luân Công cho lãnh đạo phường nhưng họ không nghe, ngược lại đã ép tôi ký vào biên bản, và tôi đã ký. Sau đó tôi hướng nội lại, thật sự ân hận và nhận ra rằng việc làm của mình là không đúng với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn hết thảy an bài của cựu thế lực, và tuyên bố chữ ký của tôi hoàn toàn không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Hồng Việt, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Thọ, Việt Nam. Tháng 5 năm 2018, chính quyền địa phương tới nhà tôi yêu cầu không được ra nơi công cộng để tập luyện Pháp Luân Công, lôi kéo người khác tập luyện Pháp Luân Công và phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi đã kể cho họ nghe những điều kỳ diệu của người thân và bạn bè đã được thụ ích từ Pháp Luân Công, đã khỏi được những bệnh hiểm nghèo mà không mất một đồng tiền nào. Tôi đã giảng chân tướng cho những nhân viên chính quyền nhưng họ không tiếp nhận. Họ đã ép buộc tôi ký vào bản cam kết và tôi đã ký. Sau khi hướng nội tôi nhận thấy việc làm của mình là không đúng với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với chính quyền địa phương, phủ nhận an bài của cựu thế lực và tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Buông bỏ chấp trước và tu luyện tinh tấn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Kim Oanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào giữa năm 2019 công an và chính quyền địa phương đã đến nhà tôi, bắt viết cam kết không được ra nơi công cộng, tập trung đông người để tập Pháp Luân Công mà chỉ được tập ở nhà. Tôi đã nghe theo, viết và ký vào cam kết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để triệt để phủ nhận những gì công an và chính quyền đã ép tôi viết và ký là hoàn toàn vô giá trị, tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Ngọc, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Gần đây tôi đi hồng Pháp bị công an can nhiễu và đưa về trụ sở. Tôi đã nói với họ những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công. Họ nói việc tôi đi tuyên truyền Pháp Luân Công là không được nhà nước cho phép và tra hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu. Tôi trả lời là lấy tài liệu ở điểm luyện công tại công viên. Rồi họ tra hỏi tôi chỗ ở, tôi không nói nên họ dọa sẽ đưa tôi vào nơi cho người vô gia cư. Vì còn chấp trước và lo lắng nên cuối cùng tôi đã ký vào tờ cam kết là từ nay không được đi phát tờ giới thiệu về Pháp Luân Công.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Việt Cường, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội. Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2014. Khoảng giữa năm 2016 tôi có đi xin chữ ký thỉnh nguyện cho DAFOH và hồng Pháp cho một số người dân khu gia đình Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Đến tháng 10 năm 2016, tôi bị trợ lý bảo vệ đơn vị bắt viết bản cam kết không tu luyện, ban đầu tôi không viết nhưng do học và ngộ Pháp chưa sâu, nhân tâm còn nhiều, áp lực lớn nên tôi đã viết bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Do bị cựu thế lực dùi vào tâm sợ hãi nên tôi đã hủy đi 2 cuốn sách “Chuyển Pháp Luân“. Thời gian sau đó tôi luôn cảm thấy có lỗi với Đại Pháp và Sư phụ.

Tôi nhận thấy việc làm của mình hoàn toàn sai nên hôm nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để cam kết đã ký, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và chỉ tin vào sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, tu luyện tinh tấn và kiên định.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ninh Bình, Việt Nam. Thời gian vào đầu tháng 3 năm 2020, tôi đã mở lớp học Pháp tại nhà để giúp chồng tôi cùng tu luyện. Sau đó vài tuần công an và chính quyền đến can nhiễu, họ đã thu sách và đài của tôi. Do bản thân học Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước, tôi duy hộ Pháp chưa đúng theo yêu cầu của Pháp nên khi họ yêu cầu tôi viết đơn đề nghị xin lại sách tôi đã ký vào đơn là tôi không mở lớp luyện công tại nhà. Sau quá trình học Pháp và được các đồng tu chia sẻ, tôi đã nhận ra sai sót và rất ân hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Đình Thọ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 29 tháng 9 năm 2020, tôi có dán 4 tấm thông tin giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trước cổng nhà. Sau đó, công an phường và cán bộ văn hóa phường đến yêu cầu tháo dỡ và đòi lập biên bản. Sau khi nói chuyện, tôi đồng ý tháo dỡ cất đi, và không lập biên bản. Công an khu vực đồng ý. Nhưng sau đó, có thêm công an thành phố tới, họ yêu cầu lập biên bản, yêu cầu từ nay trở đi không được dán các tấm thông tin ngoài cổng nữa. Do không hiểu biết nên tôi đã ký vào biên bản và bị tịch thu cả 4 tấm thông tin.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, rằng những gì tôi đồng ý với công an, và chữ ký trong biên bản của tôi hôm ấy là không có giá trị. Tôi phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực và chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Quý, học viên Pháp Luân Công ở Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam. Ngày 22 tháng 8 năm 2020, tôi có mở lớp 9 ngày và mời một số học viên mới đến nhà đồng tu rồi mở video 9 bài giảng Pháp cho mọi người nghe. Vào ngày thứ ba thì xảy ra tình huống là công an và chính quyền địa phương đến địa điểm học lớp 9 ngày gây can nhiễu, họ vin vào cớ là đang dịch Covid 19 nên không được tụ tập đông người, rồi họ bắt mọi người tháo hết những trang trí của lớp, sau đó bảo mọi người học thì học tại nhà chứ không được tụ tập. Họ tiếp tục lập biên bản với nội dung là: Ngày hôm nay chúng tôi phát hiện có một nhóm người tụ tập để học Pháp Luân Công. Và họ ép chúng tôi phải ký vào biên bản để họ báo cáo lên trên. Chúng tôi có khoảng 13 người đã ký vào biên bản đó. Trong lúc chính quyền dọa nạt chúng tôi là không được tu tập ở đây nữa thì chúng tôi cũng đã nói miệng với họ đại ý là chính quyền không cho tụ tập ở đây thì chúng tôi không tụ tập ở đây nữa. Tôi còn hồ đồ tặng cho công an một cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Về nhà rồi tôi nghĩ lại, cũng là do thiếu hiểu biết và thiếu chính niệm nên không nhận ra đó là an bài của cựu thế lực. Tôi hối hận vô cùng, vì tôi không tỉnh táo nên cũng đã để ảnh hưởng tới tư tưởng của một số học viên mới.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy mọi sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết bằng văn bản và lời nói, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Kim Chi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Nguyên, Việt Nam. Tôi tu luyện từ tháng 6 năm 2019. Tháng 8 năm 2020 tôi đã bị công an và nhà trường can nhiễu. Hiệu trưởng nhiều lần lăng mạ, bôi nhọ, xuyên tạc trước hội đồng giáo dục, làm ảnh hưởng đến môi trường tu luyện và các chúng sinh tại địa bàn. Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2020, trường tôi tổ chức họp hội đồng. Trong buổi họp, Ban giám hiệu đã yêu cầu tất cả cán bộ nhân viên ký vào bản cam kết cá nhân, trong đó có đoạn không cho học và tuyên truyền người khác học Pháp Luân Công. Vì chính niệm chưa vững, còn nhiều nhân tâm chưa bỏ, còn nhiều chấp trước vào danh lợi tình mà tôi đã ký vào bản cam kết.

Tôi thấy việc này không xứng với đệ tử Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những ký kết về Pháp Luân Công với nhà trường, phủ định tất cả những an bài của cựu thế lực và chỉ nhất tâm đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Hùng Quân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, Việt Nam. Vào những ngày đầu tháng 6 năm 2020, tôi đã bị người trong gia đình, cùng với chính quyền và nhân viên của Bệnh viện Tâm Thần Hà Nội (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội), đột nhập vào buổi tối, đột kích, bắt giữ người trái phép, cưỡng chế tôi vào Bệnh viện Tâm Thần (khoa H-khoa cai nghiện), nhằm ép buộc tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã bị giam khoảng 4 tháng. Khi đến ngày được ra, tôi đã ký kết vào biên bản cam kết là từ bỏ tu luyện để được ra viện.

Sau này trầm tĩnh lại, tôi thấy mình còn quá nhiều nhân tâm chưa tu bỏ được như: Tâm chấp trước truy cầu kết quả, không lý trí khi giảng chân tướng, đặc biệt khi giảng chân tướng với người trong gia đình. Tu luyện cực đoan, khiến người nhà không lý giải được, từ đó dẫn đến bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Như vậy tôi đã không chứng thực được Pháp và không cứu được chúng sinh trong gia đình của mình. Tôi nhận ra mình chưa đủ Thiện với người trong gia đình.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Thái Thị Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Ngày 25 tháng 9 năm 2020, trong lúc đi giảng chân tướng và phát tài liệu, hoa sen Đại Pháp tại Mũi Né, Phan Thiết, tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tâm an dật… nên tôi đã ký vào văn bản cam kết không phân phát tài liệu giảng chân tướng không rõ nguồn gốc xuất xứ, và giao nộp tài liệu cùng hoa sen còn lại.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết với công an ở Mũi Né, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại Pháp và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Bá Vũ, bố của học viên Pháp Luân Công Hoàng Bá Thắng. Vào khoảng tháng 9 năm 2017 tôi có xé sách Đại Pháp và có những lời không đúng về Pháp Luân Công. Vào khoảng tháng 8 năm 2019 tôi có đốt hoa sen và sau đó vứt tài liệu xuống kênh và vứt bỏ tài liệu Pháp Luân Công dọc đường, vứt bỏ sách của Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh này công khai và công bố rằng tất cả những gì tôi đã làm không tốt cho Đại Pháp đều không có giá trị, tôi biết Pháp Luân Công là tốt .


Đăng ngày 25-10-2020

Share