Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Hải Yến, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội, Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2018 tôi có đi cùng nhóm học viên phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Trong quá trình đi phát, nhóm tôi bị công an can nhiễu mời về trụ sở làm việc. Họ yêu cầu tôi viết tường trình. Do lúc đó nhận thức Pháp chưa sâu tôi đã viết bản tường trình, khai tên tuổi thật và địa chỉ của mình. Đến tối họ đến nhà tôi, sau buổi nói chuyện, họ bảo tôi ký vào biên bản đã nghe tuyên truyền và không đi phát tài liệu. Tôi có ghi lại ý kiến riêng của tôi vào tờ giấy của họ và ký. Sau quá trình học Pháp tôi nhận thấy việc tôi viết bản tường trình và ký tên vào giấy của họ với bất kỳ lý do nào là đều theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công và con đường tu luyện của tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi sẽ làm tốt hơn nữa những việc mà một đệ tử chân tu cần phải làm trên con đường tu luyện của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Mai Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017, khi đó tôi chưa đọc sách Chuyển Pháp Luân, mới chỉ tập 5 bài công pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi có nói việc này với chồng mình, anh ấy cũng đã biết về Pháp Luân Đại Pháp nhưng anh ấy có cái nhìn không thiện cảm về pháp môn này. Tôi cũng không biết tại sao như thế, nhưng anh ấy yêu cầu tôi chỉ được tập các bài công pháp mà không được đọc sách gì của Pháp Luân Công. Khi đó tôi cũng chưa biết gì, cứ nghĩ như vậy cũng được, không sao cả, bản thân chỉ tập cho khoẻ người. Vì thế, tôi đã đồng ý với anh ấy, và hứa sẽ không bao giờ đọc sách của Pháp Luân Công. Sau này, khi thực hành các bài công pháp của Sư phụ, tôi thấy rất tốt, tôi tò mò và giấu anh ấy đọc sách Chuyển Pháp Luân và các kinh sách khác. Tuy nhiên tôi cứ giấu giếm mãi như vậy là không đúng, nên tôi công khai với mọi người rằng tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Sau đó cả gia đình tôi và gia đình nhà chồng tôi đều phản đối và yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không đồng ý với họ. Nhưng do học Pháp chưa sâu, nên tôi đã đồng ý với họ chỉ tập 5 bài công pháp mà không đọc sách, tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, cũng như không đi phát tài liệu giảng chân tướng.

Sau đó, vào ngày 07/07/2020, công đoàn cơ quan tôi làm việc mời tôi lên họp về việc tôi tập Pháp Luân Công và theo lời họ nói là tôi tuyên truyền phổ biến Pháp Luân Công tại đơn vị của họ. Họ đưa ra một văn bản mật, bảo là của ngành, và đọc cho tôi nghe những điều không đúng về Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã đính chính lại những thông tin sai lệch của họ, và họ yêu cầu tôi “cam kết không tuyên truyền, phổ biến Pháp Luân Công tại đơn vị”. Với tâm lo sợ, đặt danh lợi cá nhân lên trước Sư phụ và Đại Pháp, và do học Pháp chưa sâu, cùng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật, nên tôi đã viết dòng cam kết trên.

Sau đó tôi đã rất ân hận về những việc làm của mình, tôi đã không tín Sư tín Pháp, đã để nhân tâm của mình lấn át tất cả. Đặc biệt là tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, đã thuận theo cựu thế lực, theo tà ác mà làm tổn hại đến Sư phụ và Đại Pháp cũng như với các đồng tu chân chính.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, tôi phủ nhận triệt để mọi lời hứa của tôi với chồng tôi và gia đình tôi cũng như gia đình chồng tôi, phủ nhận triệt để mọi ký kết, cam kết mà tôi đã ký với công đoàn cơ quan tôi làm việc, mọi chữ ký, cam kết của tôi đối với họ ngày 07/07/2020 là không có giá trị.

Tôi cũng phủ nhận triệt để mọi cam kết của tôi đối với cựu thế lực. Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và tu luyện một cách vững chắc, tinh tấn và kiên định, trợ Sư chính Pháp và theo Sư phụ Lý Hồng Chí trở về nhà.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Bình, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ. Vào khoảng cuối năm 2017, Ủy ban phường sở tại mời tôi và một số đồng tu lên trụ sở làm việc để “họp bàn về việc liên quan tới Phật giáo”. Khi vào phòng họp thì có đủ các ban ngành tham dự.

Họ yêu cầu chúng tôi không được học Pháp tập thể và luyện công tập thể. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm nên tôi đã ký vào biên bản của họ.

Tôi nhận thấy rằng việc làm của mình là hoàn toàn sai nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký kết, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Chắc, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ. Vào khoảng cuối năm 2017, Ủy ban phường sở tại mời tôi và một số đồng tu lên trụ sở làm việc để “họp bàn về việc liên quan tới Phật giáo”. Khi vào phòng họp thì có đủ các ban ngành tham dự.

Họ yêu cầu chúng tôi không được học Pháp tập thể và luyện công tập thể. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm nên tôi đã ký vào biên bản của họ.

Tôi nhận thấy rằng việc làm của mình là hoàn toàn sai nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký kết, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Thị Lương, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ. Vào khoảng cuối năm 2017, Ủy ban phường sở tại mời tôi và một số đồng tu lên trụ sở làm việc để “họp bàn về việc liên quan tới Phật giáo”. Khi vào phòng họp thì có đủ các ban ngành tham dự.

Họ yêu cầu chúng tôi không được học Pháp tập thể và luyện công tập thể. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm nên tôi đã ký vào biên bản của họ.

Tôi nhận thấy rằng việc làm của mình là hoàn toàn sai nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký kết, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Hồng Việt, 62 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2018, có một nhóm công an huyện, xã cùng các ban ngành đoàn thể tại khu dân cư đã đến nhà tôi để yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Do không thanh tỉnh và bị tâm sợ hãi dẫn động nên tôi đã ký thỏa thuận với họ là sẽ không ra ngoài điểm luyện công tập thể và học Pháp chung nữa, thay vào đó là tự tu luyện ở nhà. Nay tôi thấy việc làm trên của mình là hoàn toàn không đúng với Pháp, và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, những gì chúng tôi đã ký, đã thỏa thuận với nhóm công an đó là không có giá trị. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ và sẽ quyết tâm tu luyện thật tốt trong suốt đoạn đường về sau.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Kim Oanh, 63 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2018, có một nhóm công an huyện, xã cùng các ban ngành đoàn thể tại khu dân cư đã đến nhà tôi để yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Do không thanh tỉnh và bị tâm sợ hãi dẫn động nên tôi đã ký thỏa thuận với họ là sẽ không ra ngoài điểm luyện công tập thể và học Pháp chung nữa, thay vào đó là tự tu luyện ở nhà. Nay tôi thấy việc làm trên của mình là hoàn toàn không đúng với Pháp, và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, những gì chúng tôi đã ký, đã thỏa thuận với nhóm công an đó là không có giá trị. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ và sẽ quyết tâm tu luyện thật tốt trong suốt đoạn đường về sau.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Trung Tiến, 57 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2018, có một nhóm công an huyện, xã cùng các ban ngành đoàn thể tại khu dân cư đã đến nhà tôi để yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Do không thanh tỉnh và bị tâm sợ hãi dẫn động nên tôi đã ký thỏa thuận với họ là sẽ không ra ngoài điểm luyện công tập thể và học Pháp chung nữa, thay vào đó là tự tu luyện ở nhà. Nay tôi thấy việc làm trên của mình là hoàn toàn không đúng với Pháp, và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, những gì chúng tôi đã ký, đã thỏa thuận với nhóm công an đó là không có giá trị. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ và sẽ quyết tâm tu luyện thật tốt trong suốt đoạn đường về sau.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Vân, 55 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2018, có một nhóm công an huyện, xã cùng các ban ngành đoàn thể tại khu dân cư đã đến nhà tôi để yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Do không thanh tỉnh và bị tâm sợ hãi dẫn động nên tôi đã ký thỏa thuận với họ là sẽ không ra ngoài điểm luyện công tập thể và học Pháp chung nữa, thay vào đó là tự tu luyện ở nhà. Nay tôi thấy việc làm trên của mình là hoàn toàn không đúng với Pháp, và viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, những gì chúng tôi đã ký, đã thỏa thuận với nhóm công an đó là không có giá trị. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ và sẽ quyết tâm tu luyện thật tốt trong suốt đoạn đường về sau.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Văn Khiêm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ. Năm 2017, công an phường sở tại đã yêu cầu tôi ký cam kết không cho học Pháp tập thể tại nhà tôi. Vì học Pháp chưa sâu nên tôi đã đồng ý ký cam kết với họ.

Nay tôi nhận thức việc làm đó là sai với Pháp nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn bản cam kết đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài, và tiếp tục tu luyện cho tốt để cùng Sư phụ trở về nhà.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Thủy, học viên Pháp Luân Công tại Nghệ An. Tôi tu luyện đã được 1 năm, do tôi học Pháp chưa nhiều, tu luyện chưa tốt, còn nhiều chấp trước, tôi lo sợ quá trình tu luyện của mình liên lụy đến tập thể nhà trường nơi tôi đang công tác, nên tôi đã ký vào bản cam kết của phòng Giáo dục Huyện đề nghị từ nay sẽ không tham gia tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này công bố rằng bản cam kết mà tôi đã ký ấy là không có giá trị, tôi nhất quyết phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Huyền, học viên Pháp Luân Công tại Đức Cơ, Gia Lai, Việt Nam. Ngày 29 tháng 2 năm 2020 tôi đi giảng chân tướng và phát tài liệu cho mọi người nơi tôi đang sống và đã bị công an xã Lakreng mời lên làm việc. Vì có chấp trước vào việc mình đã nắm rõ luật pháp và nghĩ rằng mình không sợ bị can nhiễu cùng với nhận thức Pháp không sâu mà tôi đã khai tên của một số đồng tu khác, đồng thời ký vào biên bản làm việc.

Tôi nhận ra rằng các việc mình làm là sai nên tôi xin Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an trong tình trạng thiếu lý trí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ký, học viên tại Đức Cơ, Gia Lai, Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 2020 tôi đi giảng chân tướng và phát tài liệu cho mọi người nơi tôi đang sống và đã bị công an xã Iakreng mời lên làm việc. Vì có chấp trước và mang nhiều nhân tâm nên trong quá trình làm việc tôi đã khai tên của một số đồng tu khác, đồng thời vì không đủ chính niệm nên tôi đã ký vào biên bản nộp phạt và hứa sẽ không đi phát tài liệu ở khu vực huyện Đức Cơ nữa.

Tôi nhận ra rằng các việc mình làm là sai nên tôi xin Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Đình Huấn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Vào ngày 10/7/2020, trong lúc tôi đi tặng tài liệu chân tướng tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, thì có 2 công an tới cưỡng chế và bắt tôi đưa về trụ sở công an xã Phước Tĩnh để làm việc. Do học Pháp không sâu, còn nhiều nhân tâm chưa buông bỏ nên khi họ đe dọa, vu khống, dùi vào tâm sợ hãi của tôi, tôi đã ký vào biên bản không đi phát tài liệu tại khu vực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hoàn toàn tất cả những an bài của cựu thế lực và phủ định những gì đã ký kết không đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và vẫn làm tốt ba việc hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Kim Tiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại thành phố Đà Nẵng. Tôi đắc Pháp năm 2016. Vào khoảng thời gian trước khi tổ chức Hội nghị APEC tại Đà Nẵng, công an khu vực có xuống nhà tôi và mời tôi xuống đồn công an phường để làm việc. Họ bảo tôi cam kết không được tụ tập đông người để học Pháp tại nhà. Vì có tâm sợ hãi và chính niệm không đầy đủ, hơn nữa cũng có tâm tranh đấu nên tôi đã ký vào bản cam kết. Sau khi ký vào văn bản, tôi về nhà nhận thấy hành động của mình là sai, là thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận những gì đã ký và đã nói với công an khu vực. Tôi triệt để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Vũ Diệu Thúy, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đà Nẵng. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2016. Trong thời gian tu luyện, ba mẹ tôi đã ngăn cản tôi không được luyện công, đọc sách và luyện công tập thể ngoài trời. Do áp lực từ gia đình, tâm sợ hãi quá lớn và tình cảm thân quyến dẫn động nên tôi đã đồng ý trong tâm và hành động thuận theo khuyên can của họ.

Các anh chị em trong gia đình, họ hàng và bạn bè khuyên răn tôi không luyện công ở nhà, hoặc chỉ tập luyện động tác nhưng không đọc sách, không học sâu Pháp lý và không nên tin vào những lời giảng của Sư phụ, không nên nói về Pháp Luân Đại Pháp trước mặt mọi người. Tôi đã không phủ nhận mà còn hành động thuận theo những lời của họ do tâm sợ hãi, tâm an dật, tâm danh lợi dẫn động.

Tại cơ quan nơi tôi làm việc, quản lý và đồng nghiệp khuyên tôi không nên vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc. Do bị tâm sợ hãi dẫn động nên tôi đã thỏa hiệp và có những hành động thuận theo lời của họ.

Khi công an địa phương tại thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị yêu cầu tôi không tuyên truyền Pháp Luân Công và giảng thanh chân tướng tại địa phương. Do tâm sợ hãi dẫn động và áp lực từ người thân trong gia đình, tôi đã có tâm đồng thuận theo lời của công an.

Khi công an ở Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng yêu cầu tôi ký vào hộp niêm phong thu giữ tài liệu chân tướng, tôi đã đồng ý ký và làm theo lời của công an. Do tâm sợ hãi dẫn động và bị ép buộc nên tôi đã làm những điều không tốt cho Đại Pháp như trên. Đó là do bị ép buộc mà thành chứ không phải thật sự xuất phát từ nguyện ý chân chính của bản thân tôi.

Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để công bố rằng tất cả các suy nghĩ, cử chỉ và hành động của tôi như đã nêu ở trên đều không có giá trị và đều do tâm sợ hãi dẫn động, và tất cả những gì tôi đã làm không tốt cho Đại Pháp đều không có giá trị. Tôi cũng nhất quyết phủ nhận an bài của cựu thế lực và sẽ cố gắng làm tốt ba việc mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm, cũng như tu luyện và học Pháp tinh tấn hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 8 năm 2020 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng ở khu vực bắc Tân Uyên, xã Tân Định rồi bị công an can nhiễu đưa về ủy ban làm việc và bắt tôi viết bản tự khai. Hôm sau tôi lại lên đồn công an tỉnh làm việc, họ lấy lời khai lý lịch hết gia đình tôi, sau đó tôi đã ký vào biên bản nói là đang dịch bệnh, không đi tặng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và hết thảy những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Huỳnh Vỵ, 24 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hội An, tôi đắc Pháp vào năm 2018. Cách đây vài tháng, tôi luyện công một mình ở Quảng trường sông Hoài thì công an mời lên phường làm việc. Họ nói tôi nên tỉnh táo để nhận biết về pháp môn này và ký kết sẽ không tiếp tục luyện công trên địa phương nữa. Tôi vẫn đứng về phía Pháp Luân Công giảng chân tướng cho mọi người ở đấy, tuy nhiên vì chính niệm không mạnh mẽ và kiến thức hạn hẹp nên đã ký vào bản tường trình chấp hành không tập Pháp Luân Công. Sau khi tĩnh tâm và nhìn lại vấn đề, tôi cảm thấy hối hận, bất an khi làm một điều không đúng với vai trò là đệ tử Đại Pháp, làm ảnh hưởng không tốt đến tu luyện và giảng thanh chân tướng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã ký kết vào biên bản và tường trình hoàn toàn không còn giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Tường Trang, học viên Pháp Luân Công tại Daklak, tôi đắc Pháp năm 2015. Vào tháng 3 năm 2020 tôi đi tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư’Mgar, tỉnh Daklak. Công an Xã Quảng Hiệp có mời tôi về xã và yêu cầu tôi ký cam kết không đi tặng tài liệu chân tướng nữa. Vì không nắm được luật và học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận những gì tôi đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Văn Thương, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phú Yên, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào khoảng giữa tháng 12 năm 2019 nhưng do học Pháp chưa tốt và ngộ Pháp chưa sâu và còn quá nhiều chấp trước nên trong quá trình hồng Pháp bị can nhiễu. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, tôi bị công an địa phương mời đến để trao đổi về việc tu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó công an liên tục hỏi tôi về quá trình tiếp xúc tu luyện và việc chia sẻ tài liệu. Do bản thân chưa nhận thức Pháp nhiều cùng với tâm hiển thị, cũng như nhiều chấp trước khác nên họ hỏi gì đều khai hết cả (như việc đắc Pháp khi nào, rồi tài liệu lấy ở đâu, rồi xung quanh có những ai cùng tập luyện không v.v…). Rồi họ khuyên tôi không nên tu luyện và chia sẻ tài liệu, tôi đã không nghe theo và khẳng định với họ là sẽ tiếp tục tu luyện và tiếp tục chia sẻ, cố gắng giảng chân tướng cho họ nhưng vì tâm hiển thị rất lớn nên những lời nói ra không được hòa ái từ bi. Sau một hồi vặn hỏi, họ bảo tôi ký vào tờ giấy tường trình và tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực và những gì tôi đã ký với công an. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công và con đường tu luyện của tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan, học viên Pháp Luân Công ở Bình Định. Khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2020 tôi đi giảng chân tướng và đã bị công an xã Ân Đức mời về làm việc. Vì còn tâm sợ hãi nên tôi có ký vào một số giấy tờ và nói lời không chân. Tháng 5 tôi lại đi giảng chân tướng và đã bị công an thị trấn huyện Hoài Ân mời về phường. Vì còn chấp trước nên tôi đã ký không đi giảng chân tướng nữa và bị thu một cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định an bài của cựu thế lực và những gì đã ký với công an, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Duân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đồng Nai. Vào ngày 18/8/2020, tôi đi phân phát tài liệu giảng chân tướng ở khu vực phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai thì bị công an đưa về đồn. Tại đây, tôi đã giảng chân tướng cho họ và chứng minh việc tôi làm là hoàn toàn đúng không có gì sai. Nhưng họ vẫn lập biên bản và bắt tôi viết cam kết từ nay trở đi không được đi tặng tài liệu nữa, nếu không, họ sẽ bắt phạt hành chính, thu điện thoại và giữ xe của tôi. Tôi là học viên mới, lần đầu gặp trường hợp này, trong khi lý trí không tỉnh táo minh bạch, tôi đã ký vào biên bản.

Khi về nhà tôi suy nghĩ lại thấy việc mình làm hoàn toàn là sai, không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp và của người tu luyện. Vì vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để chính thức phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ vẫn là người tu luyện Pháp Luân Công và chỉ đi theo con đường mà Sư phụ Đại Pháp an bài. Tôi sẽ làm tốt những việc mà một đệ tử chân tu cần phải làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Khánh Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Cuối tháng 3 năm 2020, tôi và một đồng tu cùng nhau đi phát tờ rơi chia sẻ chân tướng Đại Pháp cho những người dân khu vực xung quanh ngôi trường tôi học. Vào tầm chiều, khi tôi và đồng tu chuẩn bị đi ra khỏi trường thì bị bảo vệ nhà trường giữ lại làm việc, sau đó là công an và giáo vụ nhà trường. Nhà trường yêu cầu ký biên bản cam kết không đi phát tờ rơi, nhưng chúng tôi nhất định không ký. Sau đó, gia đình tin là tôi sẽ bị đuổi học, nên rất sốc, bắt tôi về nhà, và không cho tôi học tập hay tiếp xúc liên lạc với ai trong 2 tuần, và còn vứt sách Đại Pháp của tôi. Thời gian sau đó, tôi lên lớp và bị gọi lên phòng giáo vụ làm việc, yêu cầu ký cam kết, tôi vẫn nhất định không ký. Sau đó nhà trường đe dọa kỷ luật tôi, bố mẹ anh chị gây sức ép lên tôi, nhưng tôi không chịu ký. Lúc đó, trong tâm tôi chứa đầy sợ hãi, chấp trước vào lợi ích cá nhân, chấp trước vào tình, nhưng một chút thanh tỉnh vẫn còn. Đến cuối, có một biên bản họp ghi lại quá trình hỏi và trả lời của tôi, dù tôi không ký cam kết không đi phát tờ rơi, nhưng tôi đã viết là tất cả các việc đều do nhà trường quyết định, tôi sẽ hoàn toàn tuân theo. Sau đó thì bản thân tôi không có bất cứ vấn đề gì, nhưng từ đó về sau gia đình nghiêm cấm không cho tôi học Pháp, luyện công tập thể nữa. Hôm nay, tôi nhận ra là mình đã sai, tôi đã đi theo con đường của cựu thế lực mà mãi không nhận ra, do bị mê mờ bởi tâm chấp trước.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ định mọi an bài của cựu thế lực, phủ định tất cả những gì tôi đã viết và ký với nhà trường, phủ định những suy nghĩ chiểu theo an bài của cựu thế lực. Con đường của tôi sau này là chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn, tôi đắc Pháp năm 2017. Ngày 19 tháng 8 năm 2020, khi tôi phát sóng giảng chân tướng ở bệnh viện nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thì công an mời lên làm việc. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký cam kết không giảng chân tướng tại bệnh viện Gia Định nữa. Về nhà tôi thấy rất hối hận về việc làm của mình!

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận những an bài của cựu thế lực, phủ nhận những lời cam kết đó. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, tiếp tục giảng chân tướng cứu người.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thúy Mùi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Đà Lạt, Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2017. Do lần đầu tôi được tiếp xúc với Pháp, chưa hiểu về Pháp cũng như chưa được học Pháp, nên ngay hôm đầu tiên luyện công tại bờ hồ, hôm sau an ninh đã lên nhà tôi và đưa cho tôi một tờ giấy trong đó họ nói tôi viết là cam kết hợp tác với an ninh để theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Tôi không muốn viết nhưng họ cứ ép tôi và do tôi chưa được học Pháp nên không hiểu gì về tính nghiêm trọng của việc này nên đã viết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với công an và không chấp nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực. Tôi vẫn quyết tâm tu luyện Đại Pháp và đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Tú Anh, học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, tôi đắc Pháp vào cuối năm 2019. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2020 tôi có đi in ở quán photo 6 cuốn kinh văn của Sư phụ Lý Hồng Chí trên trang Minh Huệ để cá nhân tôi học Pháp những lúc rảnh. Tôi gặp ngay một chị công an và chị ấy đã mời tôi về công an phường, rồi ký biên bản và cam kết chỉ được luyện công ở nhà, không được ra nơi công cộng luyện công, không cho học nhóm với các đồng tu khác. Công an lấy lý do bảo đây là tài liệu không được in ấn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những ký kết của tôi với công an. Những gì tôi đã nói và làm ở trụ sở công an vào ngày 22 tháng 8 năm 2020 là không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Ngọc Bình. Trong lúc nóng giận vợ (Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công) tôi đã viết đơn ly hôn với những điều không đúng về Đại Pháp và có gửi cho một vài người xem. Ngày 22 tháng 8 năm 2020, tôi đã ném, xé sách Đại Pháp, đập phá đài và các tài nguyên của Đại Pháp. Sau khi vợ tôi giải thích những việc tôi đã làm là bất kính với Đại Pháp, tôi biết việc tôi làm là sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này gửi công khai lên Minh Huệ Net công bố rằng tất cả những gì tôi đã làm không tốt cho Đại Pháp đều không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Thanh Quyên, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Trong thời gian mới học Pháp, tôi có tham gia tập luyện theo nhóm cùng các đồng tu, tập được ít ngày thì có công an đến nhà can nhiễu và mời về đồn, họ bắt tôi viết bản cam kết không tụ tập học Pháp và tuyên truyền Pháp. Do học Pháp chưa lâu, tâm chấp trước sợ hãi còn nhiều nên tôi đã ký vào biên bản. Qua học Pháp và chia sẻ cùng các bạn đồng tu tôi đã nhận ra hành động của mình là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định và bài trừ hết thảy sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Duy Thắng, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, tôi có tặng tài liệu cho Tổng giám đốc và Giám đốc người Nhật nơi tôi làm việc. Do chính niệm chưa đầy đủ, chưa giảng chân tướng trực diện cho họ nên hôm sau tôi được mời lên văn phòng để nói chuyện về sự việc đó. Phía công ty có mời bên công an đến nhưng tôi từ chối làm việc với phía công an. Phòng hành chính đã dẫn các quy định trong hợp đồng, tạo áp lực ép buộc tôi viết giấy cam kết không phát tài liệu chân tướng trong phạm vi công ty. Do chưa hiểu luật và Pháp lý của Sư phụ, tôi đã ký văn bản đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết với công an. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ để tiếp tục chứng thực Pháp tốt hơn.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Hóa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An, Việt Nam. Đầu năm 2020, tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng tại Lai Châu. Trong thời gian đó tôi bị công an địa phương thu giữ tài liệu và lập biên bản. Khi đó tôi đã ký vào biên bản mà không đọc nội dung. Do mới đắc Pháp, học Pháp không sâu nên tôi đã bị dụ ký vào giấy tờ không rõ nội dung. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực; chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Lưu, sinh năm 1962, tôi đắc Pháp và tu luyện vào tháng 11 năm 2013. Vào tháng 4 năm 2017, tôi duy hộ một điểm luyện công gần nhà, người dân gần điểm luyện công đó yêu cầu tôi chuyển đi nơi khác, do chính niệm kém nên tôi đã dời điểm luyện công. Tháng 6 năm 2019 tôi đi tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở bệnh viện Đồng Nai. Đang tặng thì bảo vệ bệnh viện đưa tôi vào phòng làm việc. Bảo vệ đưa ra tờ giấy viết bản khai báo tường trình. Ônh ấy viết không được phát tài liệu tại bệnh viện, và tôi đã ký vào bản khai báo tường trình đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi lời hứa và ký kết hôm đó.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Hồng Hạnh, học viên Pháp Luân Công tại Hải Phòng, Việt Nam. Vào khoảng năm 2014, 2015 tôi đi giảng chân tướng, xin chữ ký cho DAFOH, tại ga Hải Phòng và bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, tôi đã bị công an tịch thu một số tờ tài liệu và những bản chữ ký. Vì học Pháp không sâu, mang tâm bảo vệ bản thân tôi đã đồng ý ký vào biên bản và giao tài liệu và những tờ chữ ký cho công an. Tại bệnh viên Thanh Nhàn, Hà Nội, khi công an bảo tôi không được làm những việc này nữa, tôi đã ậm ừ cho qua chuyện để được mau chóng về nhà. Sau nhiều năm tôi nhận ra tôi đã sai vì đã không phủ nhận những điều vị công an yêu cầu, tôi thấy việc này không đúng, chưa phù hợp với Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy an bài của cựu thế lực, những gì đã ký kết và đồng ý với công an tại phường Lương Khánh Thiện, Hải Phòng và công an tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội đều không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Liên, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Ngày 16/8/2020 tôi đi vào công viên Thủ Lệ cùng hai đồng tu phát tài liệu giảng chân tướng thì bị công an mời về đồn và họ viết vào bản tường trình là tôi và hai đồng tu đã vi phạm pháp luật, nội dung bản tường trình là không được vào công viên phát tài liệu và bắt chúng tôi ký vào bản tường trình. Ngay sau khi ký, tôi thấy tôi quá sai rồi.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Nhiệm, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Ngày 16/8/2020, tại công viên Thủ Lệ tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng thì bị công an phường Ngọc Khánh mời về phường làm việc. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, không đủ chính niệm tôi đã ký cam kết không vào phát tài liệu tại công viên Thủ Lệ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì tôi đã ký khi ở trong trạng thái không thanh tỉnh, phủ định hết thảy mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi là học viên tu luyện Pháp Luân Công chân chính, tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1992, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam, tôi đắc Pháp từ tháng 6 năm 2016. Vào một ngày khoảng cuối năm 2016, sau khi kết thúc buổi luyện công lúc chiều tối, như thường lệ, tôi về nhà ăn cơm và nói chuyện với gia đình. Đột nhiên có ba vị khách không mời đến gõ cửa, họ tự xưng là công an và bảo tôi có liên quan tới một vụ án mà họ đang điều tra. Sau đó liền đưa tôi lên ô tô về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở, họ tra hỏi tôi mọi thứ liên quan đến Pháp Luân Công, sau đó bắt tôi viết cam kết không được tập hay tu luyện nữa. Lúc đầu chính niệm của tôi khá mạnh, tôi phủ định hết thảy những điều đó. Nhưng sau một hồi, họ đã tìm ra những chỗ sơ hở, đánh trúng vào những yếu nhược đó, khiến cho lý trí của tôi bị lung lay, và tôi đã viết cam kết như họ yêu cầu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận triệt để mọi ký kết với công an và an bài của cựu thế lực. Tinh tấn thường hằng, làm tốt ba việc, và luôn luôn vững tin theo con đường mà Sư phụ đã an bài, trợ Sư chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Ngọc Lân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nho Quan, Ninh Bình. Vào ngày 18/3/2020, tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp tại thị trấn Nho Quan, Ninh Bình thì bị một người dân báo công an. Sau đó công an đến bắt tôi và thu tài liệu của tôi, đưa tôi về trụ sở công an làm việc, lấy lời khai của tôi. Do lý trí không thanh tỉnh và học Pháp chưa nhiều, nhận thức Pháp lý chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước của người thường dẫn đến tu luyện chưa tinh tấn, làm tổn hại đến Đại Pháp, tôi đã ký vào biên bản xử phạt hành chính và cam kết không tuyên truyền phát tài liệu giảng chân tướng với công an, cũng như với công ty nơi tôi làm việc và đã giao cho họ một số sách Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những ký kết với công an, cũng như với công ty nơi tôi làm việc là không có giá trị nữa, phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Mỹ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào đầu tháng 7 năm 2020 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng ở thị trấn Đoan Hùng, Phú Thọ. Vào buổi sáng tôi ra chợ phát tờ chân tướng và tặng hoa sen cho mọi người trong chợ, cũng phát được khá nhiều và họ rất nhiệt tình đón nhận. Đến tối có hai công an quản lý khu vực đến nhà và lập biên bản, tôi cũng giảng chân tướng cho họ, họ bảo họ biết là Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhưng khu vực của họ không cho phát tài liệu, họ lập biên bản bắt tôi ký là lần sau không được phát nữa, nếu phát thì ra ngoài khu vực họ quản lý.

Lúc đó do không lý trí tôi đã ký vào biên bản của họ vì nghĩ mình đi chỗ khác cũng được (chỗ đó mình đã phát hết rồi). Sau này tôi mới ngộ ra là mình đã sai. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định tất cả những điều đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực và tôi sẽ tiếp tục phát tài liệu giảng chân tướng ở khu vực đó cũng như các nơi khác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Xuân Hảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam, tôi đắc Pháp vào tháng 1 năm 2020 tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 5 giờ sáng ngày 5/8/2020 khi đang cùng vợ sắp cưới và 4 đồng tu khác luyện 5 bài công pháp tại sân nhà của đồng tu, thì có 3 công an viên khu vực 1 vào mời tôi lên trụ sở công an phường làm việc.

Do học Pháp chưa sâu, không nắm vững luật pháp Việt Nam nên tôi còn tâm sợ hãi. Bị dùi vào sơ hở, tôi đã viết và ký tờ cam kết sai trái với nội dung là không tụ tập luyện công, không tuyên truyền Pháp Luân Công.

Nay tôi nhận ra mình đã sai. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực, những gì đã ký kết với công an là vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Huế, đắc Pháp vào tháng 8 năm 2014 tại Hà Nội. Tháng 3 năm 2016 tôi đi dự Ngày Thầy thuốc Việt Nam ở Ninh Bình, nơi tôi làm việc trước đây. Nhân dịp này tôi đã tặng các đồng nghiệp hoa sen và tài liệu nói về tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã đón nhận và lắng nghe tôi chia sẻ về lợi ích mà Đại Pháp mang lại. Có một số người đã bước vào tu luyện và tinh tấn thực tu cho đến ngày hôm nay.

Tôi đã khởi tâm hoan hỷ nên cựu thế lực đã dùi vào sơ hở, ngay buổi trưa hôm đó có hai vị công an tìm đến nhà tôi lập biên bản, họ bảo tôi đã phát tán tài liệu chưa được nhà nước cho phép. Tôi hiểu Pháp Luân Công là tốt, tôi cần giúp nhiều người hơn được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Tôi nói tôi không làm gì sai pháp luật cả và không ký. Tuy nhiên đến cuối ngày hôm đó họ đã doạ dẫm nếu tôi không ký sẽ mời chính quyền phường tới làm việc. Lúc đó do thiếu chính niệm và chỉ muốn họ không làm phiền nên tôi đã viết vào biên bản: “Tôi không làm điều gì sai pháp luật” và ký tên.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, tôi không làm điều gì sai thì không sợ. Nhưng có một điều khiến tôi rất ân hận, trong quá trình bị công an tra hỏi tôi đã buột miệng nói tên đồng tu đã đưa tài liệu cho tôi. Sau đó bạn đồng tu này đã bị đuổi việc. Sự việc đó khiến tôi rất thống khổ, tôi đã bị cựu thế lực dẫn dắt mà làm hại đồng tu và làm thiệt hại tài nguyên của Đại Pháp.

Một lần khác, khi tôi và một đồng tu khác đi giảng chân tướng ở bệnh viện E thì bị bảo vệ yêu cầu vào làm việc. Tôi nói với đồng tu không cần vào vì họ không cho phát thì mình đi nơi khác phát. Nhưng đồng tu nói là cần giảng chân tướng cho họ nên chúng tôi đã vào. Bảo vệ đã gọi công an Quận Cầu Giấy đến giải quyết. Trong quá trình chờ công an đến giải quyết chúng tôi đã giảng chân tướng hơn 30 phút cho bảo vệ bệnh viện. Họ cũng hiểu hơn và không to tiếng với chúng tôi nữa. Sau khi công an lập biên bản và yêu cầu chúng tôi ký, tôi đã không ký nhưng bạn đồng tu bảo tôi cứ ký đi không sao cả nên tôi đã miễn cưỡng ký vào biên bản đó. Sau khi ký xong tâm tôi rất trĩu nặng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tăng Thị Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Từ, Thái Nguyên, Việt Nam. Thời gian qua công an xã Tân Linh, Đại Từ có gọi tôi ra Ủy ban nhân dân xã để hỏi về Pháp Luân Công. Một vị công an đã nói tôi từ nay không được đi phát giấy tờ không rõ nguồn gốc. Anh ta ghi lại cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và bảo tôi ký vào tờ giấy mà anh ta ghi chép và tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực.


Đăng ngày 17-09-2020;

Share