[MINH HUỆ 14-10-2020] Phát thanh Minh Huệ sẽ sớm tiếp tục phát chương trình sóng ngắn về Trung Quốc Đại lục. Thời gian phát sóng (theo giờ Bắc Kinh) như sau: 5:00 sáng – Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện; và 5:00 chiều – Tin tức và Sự kiện.

Chúng tôi rất mong nhận được sự tiếp tục tham gia và hỗ trợ của các bạn. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các bạn sẽ truyền rộng thông tin này và cung cấp phản hồi về chương trình của chúng tôi.

Để biết thông tin về tần số, cài đặt ăng-ten và các cập nhật khác, xin vui lòng truy cập trang web của Phát thanh Minh Huệ: https://mhradio.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187842.html

Đăng ngày 17-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share