[MINH HUỆ 31-10-2006] Vào ngày 27 tháng 10, 2006, ông Edward McMillan-Scott, Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu, viết một lá thư cho Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ, thôi thúc phóng thích ngay lập tức Tào Đông (Cao Dong) và Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng). Phó Chủ tịch cứng rắn phát biểu rằng ông ta sẽ đích thân nhấn mạnh vấn đề này với Liên Hiệp quốc khi ông ta thăm viếng Liên Hiệp quốc vào ngày 8 và 9 tháng 11, 2006

Quốc hội Châu Âu
Edward McMillan-Scott
Phó Chủ tịch

Gởi ông Guan Chengyuan
Đại sứ Trung Quốc
Avenue de Tervuren 433-445
1150 Brussels
Bỉ quốc

Ngày 27 tháng 10, 2006

Thưa Đại sứ,

Ông CAO DONG
Ông GAO ZHISHENG

Lần đầu tiên tôi viết thư cho ông về vấn đề của ông Tào Đông (Cao Dong) vào ngày 5 tháng 6, 2006 và sau đó một lần nữa vào ngày 16 tháng 6, 2006. Tôi vẫn chưa nhận được thư trả lời của ông.

Vào ngày 21 tháng 5 tại Bắc Kinh, tôi có tổ chức một cuộc gặp gỡ với ông Tào Đông (Cao Dong), một học viên Pháp Luân Công, người đã bị ‘chính quyền giam giữ’ vì lý do tôn giáo. Ông ta đã mãn hạn án tù và không có một tội trạng nào khác. Sau cuộc gặp gỡ, ông ta lại bị bắt.

Mới đây tôi biết rằng ông ta vẫn bị giam giữ bởi chính quyền Trung Quốc, và đã đưa anh ta đến tỉnh Cam Túc và hiện nay bị giam giữ tại trại giam của Sở An ninh Công cộng. Một trát toà có nói là ‘phát hành tài liệu Pháp Luân Công’ là được phát hành vào ngày 29 tháng 9, 2006. Bây giờ tôi đề nghị là cấp trên của ông phải trả tự do cho ông ấy ngay lập tức: Tôi sẽ đích thân đệ trình vấn đề này với Liên Hiệp quốc.

Vào ngày 4 tháng 6, tôi có nói chuyện với ông Gao Zhisheng tại Bắc Kinh bằng điện thoại rất lâu. Như ông biết, ông ta là một luật sư nhân quyền nổi tiếng. Chế độ của ông đã bắt ông ấy và kết tội ông ấy là ‘làm lộ bí mật’. Trừ phi ông ấy được trả tự do ngay lập tức, nếu không tôi cũng sẽ đích thân đệ trình trường hợp của ông ấy với Liên Hiệp quốc trong chuyến viếng thăm của tôi vào ngày 8 và 9 tháng 11 này.

Edward McMillan-Scott
Cùng gởi đến: Mrs Ferrero Waldner; Mr Borrell-Fontelles; Mr Dirk Sterckx

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/31/141443.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/11/1/79545.html

Đăng ngày 7-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share