Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2021] Hàng trăm cảnh sát đã được điều đến thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông để bắt giữ ít nhất 16 học viên Pháp Luân Công vào ngày 2 tháng 6 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngoài những cảnh sát từ Sở cảnh sát thành phố Giao Châu, đồn cảnh sát Vân Khê địa phương, đồn cảnh sát Trung Vân, đồn cảnh sát Tam Lý Hà, đồn cảnh sát Phúc An, và đồn cảnh sát Lệ Chi cũng đã tham gia vào việc bắt giữ này.

Mười một học viên vẫn đang bị giam vào lúc viết bài báo này. Chồng của một học viên đã bị bắt vài ngày sau đó, trở thành nạn nhân thứ 17 đã được xác minh.

Dưới đây là những thông tin chi tiết về những cuộc bắt giữ ngày 2 tháng 6 này.

Bà Cao Tu bị bắt và bị lục soát nhà vào khoảng 11 giờ trưa. Bà bị giam tại đồn cảnh sát Phổ Tế.

Vào khoảng 3h chiều, hai học viên khác, ông Hoàng Ngọc Cường và ông Quý Kim Mộc, đã bị bắt khi đang đến thăm bà Cao. Nhà ông Quý cũng đã bị lục soát. Ông bị giam tại đồn cảnh sát Trung Vân. Ông Hoàng đã bị đưa đến một cơ sở giam giữ ở quận Thành Dương vào ngày 3 tháng 6.

Bà Tống Kế Hoa bị bắt vào buổi chiều, bị lục soát nhà và bị đưa đến đồn cảnh sát Đỗ Thôn. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại.

Bà Vương Thụy Liên và bà Vương Thụy Lan bị bắt vào khoảng 5h chiều. Các máy tính xách tay và máy in của họ đã bị tịch thu. Họ đã được phóng thích.

Bà Tiêu Khánh Nga bị bắt và bị lục soát nhà vào buổi chiều. Chồng bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã thoát khỏi việc bắt giữ vì ông đang làm việc ở xa nhà khi cảnh sát đến.

Những học viên khác bị bắt giữ bao gồm bà Trần, bà Trương Mỹ Hương, bà Quý Hồng, bà Cao Khai Hoa, ông Tống Tân Kiến, bà Tống Quế Cầm, ông Trang Tác Kiệt, bà Triệu Ấu Cầm và ông Ô Bách Thanh.

Trong số họ, bà Tống Quế Cầm và ông Trang đã được phóng thích. Bà Triệu bị giam tại đồn cảnh sát Trung Vân. Ông Ô bị giam tại đồn cảnh sát Bắc Quan.

Chồng bà Trần là ông Từ Diên Trung đã bị bắt vài ngày sau đó.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm của việc bức hại này như sau:

Tôn Hiểu Binh, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Giao Châu: +86-13853295555

Lý Quân Phong, Trưởng Phòng 610: +86-532-82288073, +86-13356852525

Lưu Trung Trân, lãnh đạo Sở cảnh sát thành phố Giao Châu: +86-532-66585531, +86-18366237616

Triệu Lập Quân, trưởng đồn cảnh sát Trung Vân: +86-532-82276777, +86-15908970777, +86-13606307788

Từ Tín Quốc, trưởng đồn cảnh sát Vân Khê: +86-532-87223669, +86-13854220000

Vương Hoa Sơn, trưởng đồn cảnh sát Tam Lý Hà: +86-532-66585155, +86-13606306305

Trương Bằng, lãnh đạo đồn cảnh sát Phúc An: +86-532-87230399, +86-13805429218

Triệu Thành, trưởng đồn cảnh sát Lệ Chi: +86-532-86280025

Khương Minh, trưởng đồn cảnh sát Bắc Quan: +86-532-85201726, +86-13792866766

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc tiếng Trung).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/20/427199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/30/193898.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share