Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2021] Trong vài tháng qua, nhà chức trách ở huyện Vạn Vinh, tỉnh Sơn Tây đã thực hiện “Chiến dịch xóa sổ”, nhằm mục đích buộc mọi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ đức tin của họ. Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ ba học viên, hai phụ nữ ngoài 50 tuổi và một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Họ đã bị ngược đãi trong trung tâm tẩy não.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

Các quan chức Sơn Tây tham gia vào chiến dịch này là Khuất Hồng Dân và Trương Vĩ Hồng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) huyện Vạn Vinh và Khuất Thanh Vân, đội trưởng Phòng An ninh Nội địa của huyện.

Vào ngày 11 tháng 4 bà Vương Ân Phương ở thôn Đông Vương bị bắt lần đầu tại nhà và bị giam trong trung tâm tẩy não.

Vào ngày 29 tháng 4 ông Thạch Toàn Phát đã bị bắt bởi các nhân viên Đồn Công an thị trấn Vương Hiển, những người đã không xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc lệnh bắt giữ trước khi đưa ông Thạch đi.

Vào ngày 6 tháng 5 bà Trương Hồng Quyên bị bắt tại trường học nơi bà làm việc và bị đưa đến trung tâm tẩy não. Hai ngày sau, Trương Vĩ Hồng thuộc UBCTPL huyện Vạn Vinh, người đã bắt giữ, lục soát nhà và tịch thu máy tính, điện thoại di động và sách Pháp Luân Công của bà.

Trung tâm tẩy não nằm bên trong Văn phòng Tư pháp của huyện. Có hai nhân viên bảo vệ lối vào và hai phòng với ti vi màn hình lớn chiếu các video phỉ báng Pháp Luân Công. Ba người từng tu luyện Pháp Luân Công nhưng sau đó đã từ bỏ tu luyện được thuê làm “người huấn luyện” để tẩy não các học viên trong gần ba tuần bị giam giữ.

Các nhà chức trách thường nhắm vào từng học viên tại mỗi thời điểm. Họ gây áp lực buộc các học viên phải ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin của họ trước khi bắt giữ người tiếp theo. Các nhà chức trách địa phương đầu tiên quan sát và ghi lại các thói quen hàng ngày của các học viên để họ biết khi nào và ở đâu để tìm họ. Cảnh sát không hề công bố danh tính và trực tiếp đưa các học viên đến trung tâm tẩy não.

Có những cơ sở tẩy não khác ở thành phố Vận Thành. Phòng An ninh Nội địa của thành phố và UBCTPL đã thiết lập một phiên tẩy não tại một khách sạn ở quận Diêm Hồ. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, các học viên ở thành phố đã bị bắt và tra tấn trong khách sạn Ba Lí Đảo. Quách Thiết Sơn, Đội phó Đội An ninh Nội địa, là người phụ trách phiên tẩy não này. Anh ta cố gắng thu lợi bằng cách bắt gia đình của các học viên trả tiền cho việc sử dụng khách sạn của họ.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Khuất Hồng Dân (屈红民), UBCTPL huyện Vạn Vinh: + 86-13935960248

Trương Vệ Hồng (张卫红): + 86-18295904949

Khuất Thanh Vân (屈青云), Đội phó Đội An ninh Nội địa huyện Vạn Vinh: + 86-15935578111

Quách Thiết Sơn (郭铁山), Đội phó Đội An ninh Nội địa thành phố Vận Thành: + 86-15343598644

UBCTPL tỉnh Sơn Tây: + 86-351-5280897

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/ 426724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/3/193932.html

Đăng ngày 11-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share