Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2021] Trong suốt “cuộc vận động xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (một nỗ lực phối hợp để ép tất cả các học viên trong danh sách đen của Chính phủ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp), chính quyền các nơi đều sử dụng mọi phương pháp để cố ép các học viên ký tên vào giấy tờ. Khi các học viên từ chối không từ bỏ đức tin của mình thì họ quay sang các thành viên gia đình và đòi họ ký thay cho các học viên.

Một ngày tháng Giêng năm 2021, trưởng đồn công an đến nhà tôi với một vị công an khác. Vị trưởng đồn nói: “Ký vào đơn này đi [để từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp]. Chúng tôi sẽ không đến làm phiền chị nữa đâu miễn là chị ký vào đây. Ngay khi chị ký xong, chúng tôi sẽ xóa tên chị khỏi danh sách đen và chị có thể tiếp tục tu luyện ở nhà.”

Tôi định đáp lại thì ông ấy ngắt lời tôi. Tôi không hề run mà vừa cười, vừa khẳng định : “Không, phải đến lượt tôi nói chứ.”

Tôi nói: “Danh xưng đệ tử Đại Pháp là vô cùng thần thánh. Tôi không thể từ bỏ danh xưng này khỏi tên của mình được. Tôi sẽ không ký vào đơn từ bỏ đức tin đâu. Ép các học viên từ bỏ đức tin của họ là một tội ác, vì thế tôi không thể ký vì lợi ích của ông đâu.”

Vị Trưởng đồn nói với tôi rằng ông ấy không sợ báo ứng. Tôi đáp lại: “Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi cần phải vô tư vô ngã và nghĩ cho người khác trước. Tôi tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ không ký thậm chí cả khi ông không tin rằng triển khai chiến dịch này là một hành vi phạm tội.”

Ông ấy nói: “Nếu chị không ký, chúng tôi sẽ quay lại trong vòng một tháng nữa.”

Tôi nói: “Rất vui được đón tiếp và nói chuyện với các ông. Tuy nhiên, tôi sẽ không để ông vào nhà nếu ông lại đến vì mục đích này nữa đâu.”

Tôi tiếp tục nói với họ về Đại Pháp trong khoảng nửa tiếng. Tôi tiễn họ ra cửa, và cả hai đều rời đi với nụ cười trên môi.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/12/191850.html

Đăng ngày 23-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share