Bài viết của một Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-05-2021] Kể từ khi chú trọng vào việc phát chính niệm, tôi đã bước ra khỏi được tử quan sắc dục đã kéo dài 10 năm qua. Trong thời gian vừa rồi, ngoại trừ 4 lần phát chính niệm toàn cầu, tôi mỗi ngày đều kiên trì phát chính niệm thêm ba lần nữa, mỗi lần một tiếng đồng hồ, kiên trì trong một năm. Cảm giác sau khi một tầng sinh mệnh tà ác giải thể, là một tầng cơ chế của tà ác giải thể, cuối cùng là cả một tầng cựu thế lực giải thể. Cuối cùng sau khi toàn bộ can nhiễu bên ngoài đều giải thể hết, chủ ý thức của tôi khởi tác dụng chủ đạo, có thể làm chủ được bản thân, lại thông qua không ngừng học Pháp, đem tâm sắc dục trừ tận gốc, cho nên triệt để thoát ra khỏi được ma nạn. Tất nhiên trong quá trình đó, tôi vẫn làm ba việc.

Tôi là dân đi làm văn phòng, bình thường sau khi luyện công buổi sáng xong, lúc 6 giờ sáng phát chính niệm tôi liên tục phát một tiếng đồng hồ, rồi mới đi làm. Nghỉ trưa một tiếng đồng hồ, người khác thì nghỉ ngơi, tôi phát chính niệm liên tục một tiếng đồng hồ. Trong lúc phát chính niệm cường đại, ma nạn trong gia đình đã giải thể. Can nhiễu từ công ty cơ bản đều không có. Ông chủ chủ động cho tôi một phòng làm việc riêng biệt và một công việc rất nhàn hạ, lúc không có việc tôi liền học Pháp, tôi cũng giảng chân tướng cho đồng nghiệp tại công ty, ổn định làm đủ ba việc.

Nhưng gần đây, tôi cảm thấy trường không gian của bản thân có một góc mà thanh lý thế nào cũng không sạch sẽ. Một hôm, tôi lên trang web Minh huệ, sau khi thấy thông báo về một đồng tu bị bức hại, tôi xuất ra một niệm, cần phát chính niệm cho các đồng tu bị bức hại. Tôi mở bài tin tức về mỗi vị đông tu bị bức hại rồi bắt đầu phát chính niệm giúp đồng tu. Xem đến tin tức đồng tu nào bị bức hại, tôi đều phát chính niệm, mỗi lần khoảng mười mấy giây, mỗi ngày ước chừng đều phát chính niệm khoảng 10 phút. Điều mà tôi không nghĩ tới là, nhân tố tà ác trong trường không gian của bản thân tôi cũng đã bị giải thể theo.

Tôi nhận thức rằng, trước đây tôi chỉ phát chính niệm hướng tới bản thân, đây cũng là một loại thể hiện của “tư”, mà cái “tư” này đã trở thành một cái ô bảo hộ cho tà ác. Khi tôi hoàn toàn vì người khác mà phát chính niệm, thì bộ phận tà ác này cũng đã bị giải thể, đồng thời, tôi cũng đã thể hội được nội hàm sâu sắc của điều mà nhiều lần Sư phụ đã giảng chúng ta:

“Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Viết ra bài chia sẻ này, ngoài việc thỉnh cầu các đồng tu chú trọng phát chính niệm ra, cũng mong các đồng tu chú trọng phát chính niệm cho các đồng tu bị bức hại được báo cáo mỗi ngày trên trang web Minh Huệ, có như vậy, tà ác mới có thể bị thanh trừ số lượng lớn. Trên đây là một chút thể hội của cá nhân trong thời gian gần đây, có điều gì thiếu sót, xin các bạn đồng tu từ bi chỉ rõ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/423561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/26/193342.html

Đăng ngày 03-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share